ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กังหัน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กังหัน-, *กังหัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กังหัน(n) pin wheel, Example: เด็กๆ ซื้อกังหันที่ขายตามงานวัดมาหมุนเล่น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ของเล่นเด็ก
กังหัน(n) windmill, See also: wind-wheel, waterwheel, turbine, Syn. จังหัน, Example: พอลมพัดกังหันกลางทุ่งนาก็หมุน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สิ่งที่ประกอบด้วยใบพัดหมุนได้ด้วยกำลังลม
กังหันลม(n) wind wheel, See also: wind turbine, Example: ร้านอาหารร้านนี้มีกังหันลมเป็นสัญลักษณ์, Count Unit: ตัว
กังหันน้ำ(n) water turbine, See also: water vane, water wheel, Example: กังหันน้ำ ที่ชาวบ้านทำขึ้นเป็นสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ถือเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน, Count Unit: ตัว
กังหันใบพัด(n) turbo-propeller, Example: เครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นแบบกังหันใบพัด, Count Unit: ตัว
กังหันไฟฟ้า(n) turbogenerator, Count Unit: ตัว
กังหันไอน้ำ(n) steam turbine, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องยนต์ที่หมุนอย่างกังหันด้วยเครื่องกำลังไอน้ำ
กังหันไอพ่น(n) jet turbine, Syn. เครื่องยนต์ไอพ่น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องยนต์ซึ่งใช้กังหันขับเครื่องอัดอากาศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กังหันน. สิ่งที่ประกอบด้วยใบพัดหมุนได้ด้วยกำลังลม, จังหัน ก็ว่า, โดยปริยายเรียกเครื่องหมุนบางชนิดมีรูปทำนองกังหัน ทำให้เกิดกำลังงาน เช่น กังหันนํ้า คือเครื่องหมุนด้วยกำลังนํ้า, กังหันลม คือเครื่องหมุนด้วยกำลังลม, กังหันไอนํ้า คือเครื่องหมุนด้วยกำลังไอนํ้า
กังหันใช้เรียกเครื่องจักรที่หมุนอย่างกังหัน
กังหันชื่อดอกไม้ไฟชนิดที่จุดแล้วหมุนอย่างกังหัน, ลักษณนามว่า ต้น.
กังหันน้ำชัยพัฒนาน. ชื่อเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยแบบหนึ่ง เป็นอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียชนิดหนึ่ง มีลักษณะการทำงานคล้ายกังหันวิดน้ำขึ้นเหนือผิวน้ำเพื่อเติมอากาศหรือออกซิเจนในแหล่งน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาและประดิษฐ์อุปกรณ์เติมอากาศขึ้นแล้วทรงมอบหมายมูลนิธิชัยพัฒนา ศึกษาวิจัยเพื่อทำต้นแบบพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานสร้าง นำไปใช้งานตามแหล่งน้ำเสียทั่วประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๓๑๒๗ และองค์กรนักประดิษฐ์โลกจากประเทศเบลเยียมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในฐานะที่ทรงสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม.
กังหันร่อนน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวง แขนตึงระดับไหล่ อีกมือหนึ่งจีบหงาย แขนตึงระดับไหล่.
กังหันใบพัดน. เครื่องยนต์ซึ่งใช้กังหันขับใบพัด.
กังหันไอพ่นน. เครื่องยนต์ซึ่งใช้กังหันขับเครื่องอัดอากาศ, เครื่องยนต์ไอพ่น ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wind turbineกังหันลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
expander turbineกังหันแบบไอขยายตัว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydraulic turbineกังหันน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wind turbineกังหันลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Steam-turbineกังหันไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydraulic turbinesกังหันน้ำ [TU Subject Heading]
Wind turbinesกังหันลม [TU Subject Heading]
water turbinewater turbine, กังหันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังหัน[kanghan] (n) EN: wind wheel ; sail of a windmill ; waterwheel ; pinwheel ; turbine  FR: turbine [f] ; aube [f]
กังหัน[kanghan] (n) EN: weather vane  FR: girouette [f]
กังหันน้ำ[kanghan nām] (n, exp) EN: water turbine ; water vane ; water wheel
กังหันลม[kanghan lom] (n, exp) EN: wind wheel ; wind turbine ; wind propeller ; air turbine  FR: éolienne [f]
กังหันใบพัด[kanghan baiphat] (n, exp) EN: turbo-propeller
กังหันไฟฟ้า[kanghan faifā] (n, exp) EN: turbogenerator
กังหันไอน้ำ[kanghan ainām] (n, exp) EN: steam turbine
กังหันไอพ่น[kanghan aiphon] (n, exp) EN: jet turbine ; gas turbine ; turbojet

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turbine(n) กังหัน
windmill(n) กังหันลม, See also: กังหัน, Syn. rotating wheel, post mill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blade(เบลด) n. ใบมีด,คมมีด,ใบหญ้า,ใบ,ใบพายุ,ใบจักร,ใบกังหัน,ใบพัดลม,กระดูกหัวไหล่,นักเลง, Syn. cutter
breast wheeln. กังหันทดน้ำแบบหนึ่ง
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
milstream(มิล'สทรีม) n. กระแสน้ำที่ไหลเข้าหากังหันน้ำ
sail(เซล) n. ใบเรือ,ปีกกังหัน,การเดินทาง,การแล่นเรือ,เรือใบ vi. แล่นเรือ เดินเรือ ขับเรือ. vt. แล่นเรือ ขับเรือ -Phr. (set sail เริ่มเดินทะเล) -Phr. (under sail แล่นเรือ กางใบเรือออก) -Phr.; (make sail กางใบเรือ,เริ่มเดินทาง), Syn. g
turbine(เทอ'บิน,-ไบนฺ) n. กังหัน,กังหันน้ำ,ระหัดน้ำ,เครื่องกังหัน
vane(เวน) n. ใบกังหันบอกทิศทางลม,ใบจักร,ใบพัด,แผ่นใบดังกล่าว,แพนขนนก,ผิวระนาบด้านนอกของจรวด,ขนนก,เครื่องเล็ง.
weather vanen. กังหัน -S .vane
weathercock(เวธ'เธอะคอค) n. กังหัน,สิ่งที่ลู่ตามลม,บุคคลที่ลู่ตามลม,บุคคลที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
windmill(วินดฺ'มิล) n. กังหันลม,ความชั่วร้ายที่สมมุติ,เครื่องเฮลิคอปเตอร์ vt. หมุนรอบโดยอาศัยแรงลม

English-Thai: Nontri Dictionary
blade(n) ใบมีด,คมมีด,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกังหัน
turbine(n) ระหัดน้ำ,กังหัน
weathercock(n) กังหัน
wheel(n) ล้อรถ,ยวดยาน,กงจักร,กังหัน,พวงมาลัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
風見鶏[かざみどり, kazamidori] กังหันลม
風見鶏[かざみどり, kazamidori] (n) กังหันลม

French-Thai: Longdo Dictionary
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top