ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กักกัน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กักกัน-, *กักกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กักกัน(v) detain, See also: confine, Example: แม่กักกันลูกไม่ให้หนีออกไปทำความผิดนอกบ้านอีก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กักกันก. ไม่ให้ล่วงพ้นเขตที่กำหนดไว้, กำหนดเขตให้อยู่, กัก ก็ว่า.
กักกันน. เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา ใช้ในการควบคุมผู้กระทำความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตกำหนด เพื่อป้องกันการกระทำความผิด เพื่อดัดนิสัยและเพื่อฝึกหัดอาชีพ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักกัน[kakkan] (v) EN: confine ; restrict ; detain  FR: interner ; détenir

English-Thai: Longdo Dictionary
prison camp(n) ค่ายเชลย, ค่ายกักกัน เช่น America opened its prison camp at Guantanamo Bay to house “the worst of the worst”., Syn. concentration camp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concentration campn. ค่ายกักกัน
confine(คันไฟน์') {confined,confining,confines} vt. ขีดขั้น,จำกัด,ตีวง,เก็บตัว,กักตัว n. ขอบเขต,การจำกัด,การเก็บตัว,คุก,สถานกักกัน., See also: confinable adj. ดูconfine confineable adj. ดูconfine, Syn. intern, imprision
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด,การเก็บกัก,ภาวะที่ถูกเก็บกัก,การคลอดบุตร,การจำคุก,การกักกัน, Syn. incarceration
detention(ดิเทน'เชิน) n. การกักขัง,การคุมตัว,การกักกัน,การยึดทรัพย์ของผู้อื่น adj. เกี่ยวกับการกักขัง
house arrestการกักกันผู้ต้องหาไว้ในที่อยู่ของเขา
internee(อินเทอนี') n. ผู้ถูกกักกันหรือกักขัง
internment(อินเทิร์น'เมินทฺ) n. การกักกัน,การกักขัง, Syn. confinement
quarantine(ควอ'เรินทีน) vt.,n. (การ) กักไว้ (อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่หลายของเชื้อโรค) ,สถานที่กักกันดังกล่าว,แยกออก,ทำให้อยู่โดดเดี่ยว, See also: quarantinable adj.
retention(รีเทน'เชิน) n. การสงวนไว้,การกักกัน,การกันไว้,สิ่งที่สงวนไว้,ความทรงจำ
retentive(รีเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งรักษาไว้,ซึ่งกักกัน,มีอำนาจกันไว้,มีความทรงจำดี,สามารถเก็บไว้ได้ดี, See also: retentiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
CONCENTRATION concentration camp(n) ค่ายกักกัน
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน
detain(vt) กักขังไว้,หน่วงไว้,กักกัน,รอไว้,ยับยั้ง
DETENTION detention home(n) สถานพินิจเด็ก,สถานกักกัน
detention(n) การกักกัน,การกักขัง,การหน่วงไว้,การคุมขัง,การยึดทรัพย์
intern(vt) คุมขัง,กักตัว,กักกัน
quarantine(n) การกักกัน,การกักบริเวณ,การกักตัว
quarantine(vt) กักตัว,กักบริเวณ,กักกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
KZ(n, abbrev) เป็นคำย่อของ Konzentrationslager ซึ่งแปลว่า สถานที่หรือค่ายกักกัน(โดยเฉพาะชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top