ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กวน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กวน-, *กวน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เอิด(vt) กวน, หาเรื่อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวน(v) disturb, See also: annoy, cause trouble, bother, harass, vex, irritate, Syn. รบกวน, กวนใจ, รังควาน, Example: เสียงวิทยุกวนการทำงานของคนงานมาก จึงมีคำสั่งให้ปิดวิทยุเวลาทำงาน, Thai Definition: รบกวนทำให้เกิดความรำคาญ
กวน(v) stir, See also: mix, Syn. คน, Example: แม่กำลังกวนแป้งเพื่อทำขนมชั้น, Thai Definition: คนให้เข้ากัน
กวนใจ(v) disturb, See also: bother, annoy, harass, vex, irritate, agitate, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย แต่ก็เป็นเรื่องจุกจิกกวนใจ, Thai Definition: ทำให้รำคาญใจ, ทำให้ยุ่งยากใจ
กวนโอ๊ย(v) irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai Definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
กวนเมือง(v) annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai Definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
กวนประสาท(v) annoy, See also: drive one's crazy, get on one's nerves, offend, provoke, Example: ผมนอนไม่หลับนอกจากเสียงเห่าหอนกวนประสาทของประดาสุนัขจิ้งจอก แล้วยังมีเสียงคำรามของเสือตามเข้ามาอีก, Thai Definition: ทำให้ผู้อื่นโมโห

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กวนก. รบกวนทำให้เกิดความรำคาญ เช่น กวนใจ, ก่อกวนทำให้วุ่นวาย เช่น กวนบ้านกวนเมือง, ชวนให้เกิดความรำคาญ ชวนให้ทำร้าย เช่น กวนมือ กวนตีน.
กวนก. คนให้ทั่วกันหรือให้วนไปโดยรอบ เช่น กวนนํ้า, คนให้เข้ากัน, เคี่ยวและคนให้เข้ากันจนข้น, เช่น กวนขนม กวนกาละแม.
กวนน. เรียกของกินที่ทำด้วยผลไม้เป็นต้น เคี่ยวกับนํ้าตาลแล้วคนให้เข้ากันจนข้น เช่น ขนมกวน ทุเรียนกวน สับปะรดกวน.
กวนน. กวาน, ชื่อตำแหน่งขุนนางในภาคอีสานสมัยโบราณ แต่ชาวอีสานบางถิ่นออกเสียงเป็น กวน เช่น บ้านเมืองข้อนขุนกวน ยาดไพร่.
กวนน้ำให้ขุ่นก. ทำเรื่องราวที่สงบอยู่แล้วให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมา.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวน[kūan] (n) EN: jam  FR: confiture [f]
กวน[kūan] (v) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke  FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวน[kūan] (v) EN: mix ; stir ; whip  FR: remuer ; mélanger ; brouiller ; battre
กวนตีน[kūan tīn] (v, exp) EN: ask for a kick in the pants ; bring trouble upon one’s self ; to mess with s.o.
กวนบาทา[kūan bāthā] (v, exp) EN: be disturbing ; be annoying
กวนประสาท[kūan prasāt] (v, exp) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke  FR: taper sur les nerfs
กวนอู[Kūan Ū] (n, prop) EN: Guyan Yu ; Kuan Yu
กวนเมือง[kūan meūang] (v, exp) EN: annoy ; disturb ; trouble ; harass ; agitate
กวนโทสะ[kūan thōsa] (v, exp) EN: irritate ; infuriate  FR: exaspérer ; exacerber ; horripiler
กวนโอ๊ย[kūan ōi] (v) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother

English-Thai: Longdo Dictionary
noiseจุดสีรบกวน, จุดสีไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในภาพ
nag(vi, n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:
cyber crime(n) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
churn into(phrv) ปั่น, See also: กวน, Syn. churn to
churn out(phrv) กวนให้เป็นเนย
churn to(phrv) ปั่น, See also: กวน, Syn. churn into
grate on someone's ears(idm) ก่อกวน, See also: กวนประสาท, Syn. get on, jangle on
grate on someone's nerves(idm) ก่อกวน, See also: กวนประสาท, Syn. get on, jangle on
jangle(vt) ทำให้เกิดความรำคาญ, See also: กวน, รบกวน
paddle(vt) กวนด้วยพาย
provocative(adj) กวนโทสะ, Syn. arousing, alluring
rile(vt) กวนน้ำอย่างแรง, See also: กวนจนแตกกระจาย, Syn. make waves, scatter
scramble(vt) กวน (ไข่), See also: คน ไข่, Syn. stir, jumble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)
ambagious(แอมเล' เจียส) adj. วกวน, อ้อ้มค้อม. -ambagiousness n. (roundabout)
anfractuosity(แอนแฟรคซุออส' ซิที) n. ภาวะวกวน, ทางวกวน (state of being anfractuous)
anfractuous(แอนแฟรค' ซูอัส) adj. วกวน
annoy(อะนอย') vt. รบกวน, ทำให้รำคาญ
annoyance(อะนอย' เอินซฺ) n. บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน, ความน่ารำคาญ, การรบกวน,การทำให้
annoying(อะนอย' อิง) adj. ซึ่งมารบกวน, ซึ่งทำให้รำคาญ, Syn. vexatious, causing annoyance, Ant. pleasant, agreeable
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ
atmospherics(n) การรบกวนคลื่นวิทยุ
badger(vt) ยั่วเย้า,รบกวน,ทำให้รำคาญ
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
bother(n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ
bother(vt) ก่อกวน,รบกวน,ทำให้รำคาญ,ยุ่ง,เอาธุระ
churn(n) เครื่องปั่นเนย,เครื่องกวนครีม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
กวนตีน, กวนบาทากวนตีน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
苛立たせる[いらだたせる, iradataseru] (vt) กวนโอ๊ย, ทำให้รำคาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน
Mach keinen Schieß!(phrase, slang) อย่ามายุ่งกวนใจข้าพเจ้า
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก
Lärm(n) |der, nur Sg.| เสียงรบกวน, See also: A. die Ruhe, die Stille, Syn. der Krach
rauchen(vi, vt) |rauchte, hat geraucht| สูบบุหรี่ เช่น Dass du rauchst, stört ihn. = ที่เธอสูบบุหรี่นะ รบกวนเขานะ
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน
provozieren(vt) |provozierte, hat provoziert| ยั่วโมโห กวนประสาท ทำให้โกรธ เช่น Marco hatte zuvor zugegeben, das Mädchen provoziert zu haben.
Lärmbelästigung(n) |die, pl. Lärmbelästigungen| มลพิษทางเสียง, เสียงรบกวน เช่น Stete Lärmbelästigung macht krank.; Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen Altglassammelbehälter nur. werktags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr befüllt werden

French-Thai: Longdo Dictionary
agresser(vt) ก่อกวน, หาเรื่อง เช่น agresser un passant = ก่อกวนคนเดินเท้า, Syn. attaquer, commettre une agression sur
agresseur(n) คนที่มีนิสัยก่อกวนหรือหาเรื่องคนอื่น ( Qui attaque, commet une agression )

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top