ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กล่อม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล่อม-, *กล่อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่อม(v) calm, See also: soothe, Syn. ประโลม, Example: จะเห็นได้ว่านกนั้นเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ นอกจากประดับโลกให้งดงาม กล่อมมนุษย์ด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ ยังช่วยกำจัดศัตรูพืชของมนุษย์โดยทางอ้อม, Thai Definition: ทำให้เพลิดเพลิน
กล่อม(v) sing lullabies, See also: lull, Example: เสียงเพลงที่แว่วมาเข้าหูทำให้เขานึกถึงภาพเมื่อเด็กๆ แม่เคยกล่อมให้เขาหลับทุกคืน, Thai Definition: ร้องเป็นทำนองเพื่อเล้าโลมใจหรือให้เพลิน
กล่อมท้อง(v) soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly, Example: หมอตำแยคลึงท้องเบาๆ เพื่อกล่อมท้องให้คลอดง่าย, Thai Definition: ใช้ฝ่ามือคลึงบริเวณท้องเบาๆ เพื่อให้คลอดได้ง่าย
กล่อมเกลา(v) train, See also: instruct, Syn. ขัดเกลา, อบรม, อบรมบ่มนิสัย, Example: ในวันธรรมสวนะทางโรงเรียนจะนิมนต์พระภิกษุมาเทศนากล่อมเกลาจิตใจแก่เด็กเป็นประจำ, Thai Definition: อบรมให้มีนิสัยไปในทางดี
กล่อมมดลูก(v) massage with hot compress, See also: soothe the womb after delivery, Example: หลังคลอดแล้วหมอตำแยจะกล่อมมดลูกโดยประคบบริเวณท้อง, Thai Definition: เร่งให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นโดยการประคบบริเวณท้อง
กล่อมเกลี้ยง(v) nurture, See also: train, coach, Syn. อบรมบ่มนิสัย, กล่อมเกลา, Example: พ่อแม่เฝ้าทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงบุตรของตนให้เติบโตขึ้นเป็นคนดี, Thai Definition: อบรมเลี้ยงดูให้มีนิสัยดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล่อม(กฺล่อม) น. ชื่อมาตราชั่งของไทยโบราณ ๔ เมล็ดข้าวเปลือก เป็น ๑ กล่อมกล่อม เป็น ๑ กลํ่า.
กล่อม(กฺล่อม) ก. ถากแต่งให้กลมงาม เช่น กล่อมเสา กล่อมไม้
กล่อมโดยปริยายหมายความว่า เหมาะเจาะ เช่น นํ้าหอมกล่อมกลิ่นดอกไม้กลั่น (ขุนช้างขุนแผน).
กล่อม(กฺล่อม) น. ชื่อเพลงเครื่องปี่พาทย์ ทำตอนพระเข้าหานาง ซึ่งเรียกว่า โลม หรือตอนขับบำเรอ เรียกว่า กล่อมมโหรี อันใช้เป็นเครื่องสายประสมในภายหลัง และมีชื่อเป็นชนิดต่าง ๆ คือ กล่อมช้าง กล่อมพระยา กล่อมนารี และกล่อมในพิธีพราหมณ์ เรียกว่า ช้าหงส์ หรือ ช้าเจ้าหงส์, ชาวบ้านมักเรียกว่า กล่อมหงส์.
กล่อม(กฺล่อม) ก. ร้องเป็นทำนองเพื่อเล้าโลมใจหรือให้เพลิน, โดยปริยายหมายความว่า พูดให้น้อมใจตาม หรือทำให้เพลิดเพลิน เช่น กล่อมใจ กล่อมอารมณ์.
กล่อมท้องก. ใช้ฝ่ามือคลึงบริเวณท้องเบา ๆ เพื่อให้คลอดง่าย.
กล่อมมดลูกก. เร่งให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นโดยการประคบบริเวณท้อง.
กล่อมหงส์น. ชื่อเพลงประเภทเพลงพื้นบ้าน
กล่อมหงส์พิธีขับกล่อมหงส์ ทำต่อเนื่องจากพิธีตรียัมปวาย เป็นการส่งเสด็จพระอิศวร พระอุมา และพระมหาพิฆเนศวรกลับสู่สวรรค์ตามคติความเชื่อของพราหมณ์
กล่อมหงส์ช้าหงส์ หรือ ช้าเจ้าหงส์ ก็เรียก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่อม[klǿm] (v) EN: calm ; soothe ; comfort  FR: apaiser ; calmer ; réconforter
กล่อม[klǿm] (v) EN: sing lullabies ; lull  FR: bercer ; chanter une berceuse ; endormir
กล่อมเกลี้ยง[klomklīeng] (v) EN: cherish ; nurture
กล่อมใจ[klǿmjai] (v) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince  FR: persuader ; convaincre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lull(vt) กล่อม, See also: ทำให้นอนหลับ, Syn. soothe
lullaby(vt) กล่อมให้หลับ, See also: กล่อม, Syn. lull
refine(vt) กล่อมเกลา, See also: ขัดเกลา, Syn. elevate, polish
serenade(vi) บรรเลงดนตรีกล่อม, See also: กล่อมหอ
serenade(vt) บรรเลงดนตรีกล่อม, See also: กล่อมหอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coax(โคคซฺ) {coaxed,coaxing,coaxes} vt. เกลี้ยกล่อม,คะยั้นคะยอ,หลอก,ลวง vi. เกลี้ยกล่อม, See also: coaxingly adv. ดูcoax
cradlesong(เคร'เดิลซอง) n. เพลงกล่อมเด็ก
diazepam(ไดแอซ'ซิแพม) n. ยากล่อมประสาทชนิดหนึ่ง
fluent(ฟลู'เอินทฺ) adj. ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว,กลมกล่อม,ราบรื่น,ง่าย,หลั่งไหล., See also: fluency n. fluently adv., Syn. smooth
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance, beauty
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant, comely
lull(ลัล) {lulled,lulling,lulls} vt. ทำให้นอนหลับ,กล่อม,ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้นิ่ง,หลอกให้รู้สึกว่าปลอดภัย. vi. เงียบสงบ,บรรเทา. n. ภาวะเงียบสงบ,ภาวะหยุดนิ่ง., See also: lullingly adv. ดูlull
lullaby(ลัล'ละบี) n. เพลงกล่อม,เพลงกล่อมเด็กให้หลับ,สิ่งที่กล่อมให้หลับ. vt. กล่อมให้หลับ
mellow(เมล'โล) adj. สุก,ฉ่ำ,โตเต็มที่,สุขุม,กลมกล่อม,เบิกบาน,รื่นเริง, (ดิน) ร่วน,อุดมสมบูรณ์,มึน,เมาหน่อย ๆ vt.,vi. ทำให้สุด,กลายเป็นสุก., See also: mellowly adv. mellowness n.
oiliness(ออย'ลิเนส) n. การทาด้วยน้ำมัน,การมีน้ำมันเจือปน,ลักษณะที่เป็นน้ำมัน,ความเยิ้มไปด้วยน้ำมัน,การเอาอกเอาใจ,การประจบ,ความราบรื่น,ความกลมกล่อม

English-Thai: Nontri Dictionary
BEDTIME bedtime story(n) นิทานก่อนนอน,นิทานกล่อมเด็ก
coax(vt) เกลี้ยกล่อม,หลอกลวง,คะยั้นคะยอ
croon(n) เสียงเห่กล่อม,การเห่กล่อม
croon(vi) เห่กล่อม
delicious(adj) อร่อย,มีรสกลมกล่อม,โอชะ,ถูกปาก,ดีเยี่ยม
fluency(n) ความคล่อง,ความกลมกล่อม,ความไพเราะ,ความราบรื่น,การหลั่งไหล
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
lull(n) ความสงบ,การระงับ,การกล่อม,การหยุดนิ่ง
lull(vi) สงบลง,กล่อม,บรรเทา,นิ่ง
lullaby(n) เพลงกล่อมเด็ก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top