ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลุ้ม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลุ้ม-, *กลุ้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลุ้ม(v) worry, See also: depress, distress, Syn. กลุ้มใจ, กังวล, Ant. สบายใจ, Example: ในสังคมเมืองใหญ่ๆ คนต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มาก เมื่อกลุ้มก็มักจะหาทางระบายความเครียดด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ, Thai Definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
กลุ้มใจ(v) worry, See also: be depressed, distress, Syn. กลุ้ม, กังวลใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, Example: ผมไม่กลุ้มใจเลย เพราะการทำงานอย่างนี้ต้องกระทบกระทั่งคนใหญ่คนโต, Thai Definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ
กลุ้มรุม(v) besiege, See also: beset, throng, crowd, Syn. รุม, ล้อม, Example: เด็กกลุ่มใหญ่กำลังกลุ้มรุมเขาจนเรามองไม่เห็นตัวเขา, Thai Definition: ประดังห้อมล้อมเข้ามา
กลุ้มอกกลุ้มใจ(v) worry, See also: distress, trouble, be depressed, Syn. กลุ้มใจ, อัดอั้นใจ, Ant. เบิกบาน, ปลอดโปร่ง, Example: เธอกลุ้มอกกลุ้มใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ, Thai Definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลุ่ม(กฺลุ่ม) น. คน สัตว์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน เช่น กลุ่มคน กลุ่มดาว กลุ่มด้าย
กลุ่มอาการที่เข้ามารวมกันเช่นนี้ เรียกว่า จับกลุ่ม
กลุ่มลักษณนามเรียกของที่เป็นกลุ่ม เช่น ด้าย ๓ กลุ่ม แบ่งนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน.
กลุ้ม(กฺลุ้ม) ก. ปกคลุมอยู่ทำให้มืดคลุ้ม เช่น ควันกลุ้ม หมอกกลุ้ม. ว. ชุลมุน, ขวักไขว่, เช่น วิ่งกันให้กลุ้ม, ประดังกัน ในคำว่า พูดกันให้กลุ้ม.
กลุ้ม(กฺลุ้ม) ก. รู้สึกอัดอั้นยุ่งใจ เช่น คิดไม่ออกกลุ้มเหลือเกิน.
กลุ้มรุมก. ประดังห้อมล้อมเข้ามา.
กลุ้มอกกลุ้มใจก. รู้สึกกังวลเป็นทุกข์หรือยุ่งยากใจ.
ก๊วนกลุ่มคนที่มักก่อความวุ่นวาย เช่น ก๊วนมอเตอร์ไซค์ซิ่ง ก๊วนกวนเมือง.
แก๊งกลุ่มคนที่ประพฤติตนไม่ดี เช่น ในซอยนี้มีแก๊งติดยา ฉันจึงไม่กล้าเดินเข้าไปคนเดียว.
ไข่ขาวกลุ่มของโปรตีน ซึ่งมีนํ้าหนักโมเลกุลประมาณ ๖๕,๐๐๐ ถึง ๗๐,๐๐๐.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่ม[klum] (n) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy  FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กลุ่ม[klum] (n) EN: ball of string ; ball of thread  FR: pelote [f]
กลุ่ม[klum] (n) EN: [classifier : reels, balls of string, rolls, skeins, groups of persons]  FR: [classificateur : bobines, écheveaux, pelotes, groupes de personnes]
กลุ้ม[klum] (v) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried  FR: être abattu ; être accablé
กลุ่มก้อน[klumkøn] (n) EN: group
กลุ่มคน[klum khon] (n, exp) EN: crowd ; throng ; group ; community ; group of people  FR: groupe de personnes [m]
กลุ่มคนเสื้อน้ำเงิน[klum khon seūa nāmngoen] (n, exp) EN: blue shirt people ; blue shirts
กลุ่มคนเสื้อแดง[klum khon seūa daēng] (n, exp) EN: red shirts  FR: chemises rouges [fpl]
กลุ่มคำ[klum kham] (n, exp) EN: phrase
กลุ่มจับตาประชาธิปไตย[klum japtā prachāthippatai] (n, exp) EN: watchdog  FR: observateurs [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
besiege with(phrv) รุมเร้าด้วย, See also: กลุ้มรุมด้วย
worry(vi) วิตกกังวล, See also: กลุ้มใจ, เป็นทุกข์, พะวง, ห่วงใย, เป็นห่วง, กลุ้มใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
beset(บิเซท') {beset,beset,besetting,besets} vt. โจมตีทุกด้าน,กลุ้มรุม,รบกวน,ห้อมล้อม, See also: besetment n. ดูbeset besetter n. ดูbeset, Syn. annoy
besetting(บิเซท'ทิง) adj. ซึ่งโจมตีหรือกลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยั้ง
besiege(บีซีจฺ') {besieged,besieging,besieges} vt. ล้อม,โอบล้อม,ล้อมโจมตี,กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad, gloomy, dreary, cheerless, Ant. pleasing, joyful

English-Thai: Nontri Dictionary
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
besiege(vt) ล้อมรอบ,กลุ้มรุม,โอบล้อม
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
dun(vt) ทวงถาม,รบกวน,ทำให้กลุ้ม,ทวงเงิน
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fret(vi) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,กลุ้ม,หัวเสีย,เสียใจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] TH: กลุ้มใจ  EN: to be troubled

German-Thai: Longdo Dictionary
besorgt(adj, adv) กลุ้มใจ เช่น Heute sieht er besorgt aus. วันนี้เขาดูท่าทางกลุ้มใจ, See also: Related: unglücklich, Syn. betrübt

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top