ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลางแจ้ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลางแจ้ง-, *กลางแจ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลางแจ้ง(adj) outdoor, See also: open-air, alfresco, Syn. ที่โล่งแจ้ง, Ant. ในร่ม, Example: การถ่ายภาพคราวนี้เราเน้นที่ภาพกลางแจ้งใช้แสงธรรมชาติมากกว่า, Thai Definition: นอกร่มไม้ชายคา
กลางแจ้ง(adv) in the open air, See also: out of doors, Syn. ที่โล่งแจ้ง, Ant. ในร่ม, Example: ฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นกลางแจ้ง, Thai Definition: นอกร่มไม้ชายคา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลางแจ้งน. นอกร่มไม้ชายคา.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลางแจ้ง[klāngjaēng] (adj) EN: outdoor ; open-air ; in the open air ; outside ; alfresco  FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alfresco(adv) กลางแจ้ง, Syn. outdoor
outdoors(adv) ข้างนอก, See also: กลางแจ้ง, นอกบ้าน, Syn. outside, Ant. indoors
out-of-doors(adv) กลางแจ้ง, Syn. outdoors, open-air, Ant. indoors

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้ง
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
bivouac(บิฟ'วแอค) n. การตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง vt. ตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง
bleacher(บลี'เชอะ) n. เครื่องฟอกให้ขาว,คนฟอกให้ขาว,ภาชนะที่ใช้ในการฟอกให้ขาว,อัฒจันทร์กลางแจ้ง
bonfire(บอน'ไฟเออะ) n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง
open airn. กลางแจ้ง,ที่โล่ง
open-air(โอ'เพิน แอร์) adj. กลางแจ้ง,ที่โล่ง
opening(โอ'พะนิง) n. การเปิด,การเปิดเผย,ที่โล่ง,กลางแจ้ง,รูเปิด,ช่อง,การเริ่ม,ตอนแรก,การฉลองการเปิดปฐมฤกษ์,ตำแหน่งงานที่ว่าง,โอกาส,การเปิดเกม, Syn. hole, gap, start
outdoor(เอาทฺ'ดอร์) adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก,ชายป่า., Syn. outdoors
outdoors(เอาท์ดอรร์ซ') adv.,adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก. n. บริเวณภายนอก,กลางแจ้ง,นอกบ้าน,ชายป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
bivouac(n) การตั้งค่ายกลางแจ้ง
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
bonfire(n) กองไฟกลางแจ้ง
coliseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม
colosseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม
open(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,กลางแจ้ง,ช่องว่าง,ที่เปิดเผย
OUT-OF-out-of-doors(adj) adv,นอกบ้าน,ภายนอก,กลางแจ้ง
outdoor(adj) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
outdoors(adv) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top