ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กล

   
175 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล-, *กล*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Buccinator Muscle (n ) กล้ามเนื้อแก้ม

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
militia (n ) กลุ่มติดอาวุธ
บังกล้อง[บัง-กล้อง] (n ) เป็นชื่อ ที่ เรียกแทน บุคคล ที่ มีคุณสมบัติ คือ กาก เกรียน เพี้ยน หลุดโลก มักชอบทำอะไร เพี้ยนๆ ไม่เหมือนคนอื่น ชอบการ fag เป็นชีวิตจิตใจ คติประจำใจ คือ สเต็ปอยู่ในไต

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กลไกProtocol
กล้วยปิ้ง (n ) roasted banana
ขอกลับไป (n ) ขอกลับไปคิด
ครูพักลักจำ (phrase ) To learn something through the back door
ค่าส่วนกลางmaintenance fee
ค่าส่วนกลาง (n ) common fee charge
ปอกกล้วยเข้าปาก (idiom ) fell off the log

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล[N] magic, See also: sleight-of-hand, juggling, Syn. มายากล, Example: ถึงแม้เขาจะเป็นนักมายากลระดับชาติ แต่กลที่แสดงก็เป็นเพียงกลง่ายๆ ธรรมดา, Thai definition: การเล่นลวงตาให้เห็นเป็นจริง
กล[N] trick, See also: wiles, trickery, artifice, cunning, Syn. อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, การล่อลวง, เล่ห์เหลี่ยม, Example: นักต้มตุ๋นใช้กลหลอกเอาเงินเหยื่อไป 3 แสนกว่าบาท
กล[N] long-handled umbrella, See also: umbrella is used over a candidate for Buddhist priesthood while he proceeds to a temple, Syn. ร่ม, Example: มีพระธุดงค์นั่งปักกลดอยู่ในป่าตรงเชิงเขา, Count unit: คัน, Thai definition: เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้ามยาวสำหรับพระธุดงค์โดยเฉพาะ, เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้ามยาวสำหรับกั้นเมื่อเวลาแห่นาค
กล[V] drown out, Syn. กลบมิด, Example: เสียงเครื่องจักรดังมากจนกลบเสียงโทรศัพท์
กล[V] conceal, See also: cover up, veil, bury, shut, hide, Syn. ปิดบัง, อำพราง, ปกปิด, กลบเกลื่อน, หมก, ซ่อน, Example: ผู้ร้ายกลบร่องรอยที่ทำฆาตกรรมอย่างแนบเนียน, Thai definition: ปกปิด หรือปกคลุมไม่ให้เห็นร่องรอย และโดยปริยายหมายถึงการปิดบัง
กล[ADJ] round, See also: circular, Syn. มน, Example: ลูกบอลมีลักษณะกลม
กล[N] plague of livestock, See also: pestilence among the domestic animals, Thai definition: โรคห่าที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง
กล[ADJ] evil, See also: calamitous, vicious, wicked, Syn. ร้าย, Example: ก่อนหน้านี้เคยหวั่นกันว่าประเทศชาติอาจจะเกิดกลียุคขึ้นได้, Notes: บาลี
กล[N] wicked things, See also: evil, wickedness, Syn. สิ่งร้าย, โทษ, Ant. สิ่งดี, คุณ, Notes: บาลี
กลบท[N] Thai jingle, Example: กลอนชื่อถอยหลังเข้าคลองเป็นกลอนกลบทชนิดหนึ่ง, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์ที่บัญญัติให้ใช้คำหรือสัมผัสเป็นชั้นเชิงยิ่งกว่าธรรมดา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล, กล-(กน, กนละ-) น. การลวงหรือล่อลวงให้หลงหรือให้เข้าใจผิดเพื่อให้ฉงนหรือเสียเปรียบ เช่น เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม เช่น กลโกง
กล, กล-เรียกการเล่นที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง ว่า เล่นกล
กล, กล-เครื่องกลไก, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เช่น ช่างกล.
กล, กล-(กน, กนละ-) ว. เช่น, อย่าง, เหมือน, เช่น เหตุผลกลใด
กล, กล-เคลือบแฝง เช่น ถ้าจำเลยให้การเป็นกลความ.
กลฉ้อฉล(กน-) น. การใช้อุบายหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือการจงใจปิดบังซ่อนเร้นข้อความจริงเพื่อให้ผู้อื่นหลงผิดจนเข้าทำนิติกรรม หรือจนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันเป็นภาระอันหนักขึ้นกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปรกติ.
กลด ๑(กฺลด) น. เครื่องกั้นกันแดดหรือฝน ลักษณะคล้ายร่มขนาดใหญ่ ขอบมีระบาย คันยาว ใช้ถือกั้นเจ้านาย, ราชาศัพท์ว่า พระกลด, เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้าม สำหรับพระธุดงค์โดยเฉพาะ, เรียกดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่มีแสงสีรุ้งเป็นวงกลมล้อมรอบ ว่า ดวงอาทิตย์ทรงกลด ดวงจันทร์ทรงกลด.
กลด ๒(กฺลด) น. กลศ, ภาชนะใส่นํ้าเทพมนตร์ของพราหมณ์ ลักษณะเหมือนคนโท มีฝาปิด มีพวยอย่างกาน้ำ.
กลดกำมะลอน. กลดชนิดหนึ่ง ทำด้วยผ้าขาวหรือแพรขาวเขียนลายทอง สำหรับใช้กับเจ้านายหรือพระพุทธรูป.
กลดพระสุเมรุ(-สุเมน) น. ชื่อท่ารำท่าหนึ่ง อยู่ในอันดับว่า สารถีชักรถ กลดพระสุเมรุ ตระเวนเวหา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
machineryกลการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraudกลฉ้อฉล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraudกลฉ้อฉล [ดู cheat ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil fraudกลฉ้อฉล, การโกงภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed fraudกลฉ้อฉลโดยปิดบังความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
roundedกล[พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
teresกลมยาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strategyกลยุทธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
strategyกลยุทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strategyกลยุทธ์, ยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computational fluid dynamicsกลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glucosamineกลูโคซามีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Down syndromeกลุ่มอาการดาวน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glutathione transferaseกลูตาไธโอนทรานสเฟอเรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mechanicsกลศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fluid mechanicsกลศาสตร์ของไหล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Celestial mechanicsกลศาสตร์ท้องฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Statistical mechanicsกลศาสตร์สถิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rock mechanicsกลศาสตร์หิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Single-lens reflex cameraกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just let me be near you. That's all I want.แค่ขอให้ฉันได้อยู่ใกล้ ๆ นาย ฉันต้องการเพียงแค่นี้ Emotions (2017)
Then, why did you come?แล้วทำไมเธอถึงยังมาอีกล่ะ Emotions (2017)
I'll keep supporting him from afar.ฉันจะคอยสนับสนุนเขาอยู่ไกล ๆ Emotions (2017)
-That's scary.- น่ากลัวจัง Emotions (2017)
I'll get my courage up again and ask you to sleep with me, okay?ฉันจะรวบรวมความกล้าอีกครั้ง และขอให้นายนอนกับฉันได้ไหม Confrontation (2017)
In six months, I would change an unpopular novelist who feared death into a best-selling novelist who desired to commit murder.ภายในครึ่งปี ฉันจะเปลี่ยน นักเขียนไส้แห้งที่กลัวความตาย ให้เป็นนักเขียนนิยายขายดีที่สุด ที่ปรารถนาจะฆ่าคน Confrontation (2017)
But whoever wrote it has an incredible aversion to death.แต่ใครก็ตามที่เขียนมัน ไม่ชอบความตายเอามาก ๆ หรือจริง ๆ เขาอาจจะกลัวด้วยซ้ำ Confrontation (2017)
I would never use people as hollow as them.ฉันไม่มีทางใช้คนกลวง ๆ แบบนั้นหรอก Confrontation (2017)
Who exactly are you?กลงเธอเป็นใครกันแน่ Confrontation (2017)
Was that expensive... or cheap?คุณว่ามันแพง... หรือว่าถูกล่ะ Confrontation (2017)
MIDORI SUZUMURA, 17 WINNER OF ONE-BILLION-YEN LOTTERY(สึซึมุระ มิโดริ อายุ 17 ปี ถูกลอตเตอรี่หนึ่งพันล้านเยน) Confrontation (2017)
When I came home and when the police came, it was locked.ทั้งตอนที่ฉันกลับมาบ้าน แล้วก็ตอนที่ตำรวจมา Ready (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล[n.] (kon) EN: jugglery ; magic ; sleight of hand ; juggling   FR: tour d'adresse [m] ; tour de passe-passe ; jonglerie [f]
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles   FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
กล[n.] (kon) EN: machine ; machinery ; mecanism   FR: machine [f]
กลฉ้อฉล[n.] (konchøchon) EN: fraud ; trick   
กล[X] (klop) FR: couvrir de terre
กล[adj.] (klom) EN: circular ; round   FR: circulaire ; rond ; sphérique ; arrondi
กลกลืน[v.] (klomkleūn) EN: be harmonious ; be in harmony with   FR: s'harmoniser ; être en harmonie ; s'accorder ; vivre en symbiose
กลกลืน[adj.] (klomkleūn) EN: harmonious ; congenial ; consistent   FR: harmonieux
กลยุทธ์[n.] (konlayut) EN: strategy   FR: stratégie [f]
กลยุทธ์การตลาด[n. exp.] (konlayut kāntalāt) EN: marketing strategy   

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
DSLR(n abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, SLR, camera
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuse[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, ปรักปรำ, Syn. blame, charge
adapt[VI] เหมาะ, See also: กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
adductor[N] กล้ามเนื้อที่ดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
adventuresome[ADJ] กล้า, See also: ชอบผจญภัย, Syn. adventurous
Aeolian[N] กลุ่มชนพื้นเมืองเอโอลิส (Aeolis), See also: ชนเผ่าเอโอลิส ในสมัยกรีกโบราณ
aerodynamics[N] กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและก๊าซ
afraid[ADJ] กลัว, See also: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Syn. frightened, fearful, scared
air[N] บรรยากาศ, See also: กลิ่นอาย
alfresco[ADV] กลางแจ้ง, Syn. outdoor
allege[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agglomerate[อั๊คโกลเมอเรท,[คำนี้เป็นคำที่ใช้เป็นทางการ นำไปใส่ใน paper งานวิจัยได้]] (n ) กลุ่มก้อนใหญ่ๆที่เกิดจาการรวมตัวกันของสิ่งต่างๆกัน
antidisestablishmentarianism[แอนตี้ดิสเอสตาบลิชเมนทาเรียนิซึ่ม] (n ) กลุ่มต่อการการไม่สนับสรุนการก่อตั้งลัทธิ
approach strategy (adj) กลยุทธ์เชิงรุก
Baby carrier (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) กล่องใส่ของเล่น
banana (n) กล้วย
See also: S. banana, A. banana, R. banana
banana (n) กล้วย
calumet (n ) กล้องยาสูบของอินเดียนแดง มีลำกล้องยาวมาก ใช้สูบเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการสงบศึก
calyxกลีบเลี้ยง
cartel (n) กลุ่มสหพันธ์ธุรกิจ
CDM[ซี ดี เอ็ม] (n) กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) เป็นกลไกที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโต เพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมที่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีได้ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา แนวความคิดของกลไกการพัฒนาที่สะอาดคือ โครงการที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ผู้ดำเนินโครงการจะได้รับ Certified Emission Reduction (CERs) จากหน่วยงานที่เรียกว่า CDM Executive Board (CDM EB) และ CERs ที่ผู้ดำเนินโครงการได้รับนี้ สามารถนำไปขายให้กับประเทศอุตสาหกรรม ที่สามารถใช้ CERs ในการบรรลุถึงพันธกรณี่ตามพิธีสารเกียวโตได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ただいま[ただいま, tadaima] กลับ (บ้าน) มาแล้วครับ
ダンボール[だんぼーる, danbo-ru] (n) กล่องกระดาษ
丸い[まるい, marui] (adj) กล
喉頭[こうとう, koutou] (n) กล่องเสียง
喉頭炎[こうとうえん, koutouen] (n) กล่องเสียงอักเสบ
[よる, yoru] (n) กลางคืน
帰省[きせい, kisei] (n vt) กลับบ้านเกิด
帰郷[ききょう, kikyou] (n vt) กลับบ้านเกิด (บ้านของบรรพบุรุษ)
[すばる, subaru] (n) กลุ่มดาวลูกไก่
監視カメラ[かんしかめら, kanshikamera] (n) กล้องวงจรปิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
空箱[からばこ, karabako] (n) กล่องเปล่า
[はこ, hako] (n) กล่อง
กลัว[] (vt) กลัว
banana[banana] (n) กล้วย
kuyokuyo[くよく, kuyoku] (vi) กลัดกลุ้ม, เป็นกังวล
胆力[たんりょく, tanryoku] กล้า กำลังใจ
大胆[だいたん, daitan] (adj) กล้า
顕微鏡[けんびきょう, kenbikyou] (n) กล้องจุลทรรศน์
花弁[はなびら, hanabira] (n) กลีบดอกไม้
昼間[ひるま , Hiruma, hiruma , Hiruma] กลางวัน , See also: S. daytime,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
述べる[のべる, noberu] Thai: กล่าว English: to state
カメラ[かめら, kamera] Thai: กล้องถ่ายรูป English: camera
埋める[うめる, umeru] Thai: กลEnglish: to fill up
帰る[かえる, kaeru] Thai: กลับ English: to go back
帰る[かえる, kaeru] Thai: กลับบ้าน
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] Thai: กลุ่ม English: group
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled
戻る[もどる, modoru] Thai: กลับมา English: to turn back
謝る[あやまる, ayamaru] Thai: กล่าวขอโทษ English: to apologize

German-Thai: Longdo Dictionary
Angaben(n) |pl.| คำกล่าว
Angst(n) |die, pl. Ängste| ความกลัว
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
Gruppe(n) |die, pl. Gruppen| กลุ่ม, หมู่, เหล่า
Kreis(n) |der, pl. Kreise| วง, วงกล
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| ส่วนใหญ่ของกลุ่ม เช่น die Mehrheit der Deutschen คนเยอรมันส่วนใหญ่
Mitte(n) |die, pl. Mitten| ใจกลาง, ศูนย์กลาง, See also: das Zentrum

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
See also: S. go home,
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
aller et retour(n) |m| ตั๋วโดยสารขาไป-กลับ เช่น trois allers (et) retours pour Reims ตั๋วไปกลับสำหรับเมืองราสสามที่
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
il fait ....(phrase) ใช้บอกลักษณะอากาศ เช่น il fait beau = อากาศดี , il fait froid = อากาศหนาว, il fait chaud = อากาศร้อน
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
devenir (vt) กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, พัฒนาเป็น เช่น devenir célèbre(มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก) devenir actrice(กลายเป็นนักแสดง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top