ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรุง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรุง-, *กรุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรุง(n) city, See also: capital, metropolis, Syn. นคร, เมืองใหญ่, เมืองหลวง, Ant. ชนบท, บ้านนอก, Example: คนชนบทอพยพเข้ากรุง เพื่อหางานทำ
กรุงสยาม(n) Siam, See also: Thailand, Syn. ประเทศสยาม, สยาม, ประเทศไทย, Example: กรุงสยามแต่ครั้งโบราณรุ่งเรืองเป็นอันมาก
กรุงเก่า(n) old capital, Example: พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นกรุงเก่าของสยาม
กรุงธนบุรี(n) Thon Buri, Syn. กรุงธน, ธนบุรี, Example: ในสมัยกรุงธนบุรีมีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน
กรุงเทพมหานคร(n) Bangkok, See also: Krung Thep, Krung Thep Maha Nakhon, Bangkok Metropolis, Syn. กรุงเทพฯ, บางกอก, Example: ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีสาขาในส่วนภูมิภาคอีก 3 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์(n) Rattanakosin, Example: คุณตาทวดของฉันเกิดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรุง(กฺรุง) น. เมืองหลวง, เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งรัฐบาลกลาง, แต่ก่อนหมายถึงประเทศก็ได้ เช่น กรุงสยาม กรุงจีน
กรุงกษัตริย์ เช่น จึ่งกรุงสุทโธทนเห็นอัศจรรย์ก็ทูลพลันด่งงนี้ (ม. คำหลวง ทศพร).
กรุงพาลี(กฺรุง-) น. ภาชนะทำด้วยกาบกล้วย เป็นรูปกระบะสี่เหลี่ยม สำหรับวางเครื่องเซ่นสังเวย เรียกว่า บัตรกรุงพาลี หรือ บัตรพระภูมิ, เรียกสั้น ๆ ว่า บัตรพลี. (มาจากชื่อท้าวพลี).
กรุงเขมา(กฺรุงขะเหฺมา) น. ชื่อไม้เถาชนิด Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch.-Ham. ex DC.) Forman ในวงศ์ Menispermaceae ใบรูปสามเหลี่ยมปลายมน ผลกลม เมื่อสุกสีแดง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bangkokกรุงเทพฯ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรุง[krung] (n) EN: capital ; city ; metropolis  FR: capitale [f] ; métropole [f] ; cité [f] ; mégalopole [f]
กรุง[krung] (n) EN: state ; country ; nation ; kingdom  FR: pays [m] ; nation [f] ; royaume [m]
กรุง[krung] (adj) EN: urban  FR: urbain
กรุงลอนดอน[Krung Løndøn] (n, prop) EN: London ; London City  FR: Londres
กรุงสยาม[Krung Sayām] (n, prop) EN: Kingdom of Siam  FR: royaume de Siam [m]
กรุงเทพพธุรกิจ[Krungthēp Thurakit] (tm) EN: Krungthep Thurakij  FR: Krungthep Thurakij [m]
กรุงเทพพระมหานคร[Krungthēp] (n, prop) EN: Bangkok  FR: Bangkok
กรุงเทพพระมหานคร[Krungthēp Phra Mahānakhøn] (n, prop) EN: God's city ; city of the gods ; city of angels ; Bangkok
กรุงเทพมหานคร[Krungthēp Mahānakhøn] (n, prop) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok  FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; Bangkok
กรุงเทพฯ[Krungthēp] (n, prop) EN: Bangkok  FR: Bangkok

English-Thai: Longdo Dictionary
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
Ramkhamhaeng University(n, name, uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, See also: Open University

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bangkok(n) กรุงเทพมหานคร (เมืองหลวงของประเทศไทย), See also: บางกอก, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Cairo(n) กรุงไคโร, See also: เมืองหลวงของประเทศอียิปต์
Islamabad(n) ชื่อเมืองหลวงของปากีสถาน, See also: กรุงอิสลามาบัด
Jakarta(n) กรุงจาการ์ตา, See also: เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย, Syn. Djakarta, Jacarta
Manila(n) กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์
Mecca(n) กรุงเมกกะในประเทศอียิปต์ (สถานที่กำเนิดพระมูฮัมเหม็ด)
Moscow(n) กรุงมอสโคว์ เป็นเมืองหลวงของรัสเซีย
Paris(n) เมืองปารีส (ของฝรั่งเศส), See also: กรุงปารีส
Peking(n) กรุงปักกิ่ง (ชื่อเดิมของ Beijing), See also: เมืองปักกิ่ง, Syn. Beijing
Rome(n) กรุงโรมของประเทศอิตาลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
aegeus(อี' เจียส) n. ชื่อกษัตริย์ในกรุงเอเธนส์เป็นบิดาของ Theseus
anno urbis conditae(อาน' โน อัวบิส คอน' ดิทิ) นับตั้งแต่วันสร้างเมือง (กรุงโรม A. U. C.)
archon(อาร์'คอน) n. หัวหน้าผู้พิพากษาในกรุงเอเธนส์สมัยโบราณ -archonship n.
athenian(อะธี'เนียน) adj. เกี่ยวกับกรุงเอเธนส์ของกรีก. -n. ชาวเอเธนส์
athens(แอธ'เธน') n. กรุงเอเธนส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกรีก (capital of Greece)
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bangkok(แบง'คอค) n. กรุงเทพ,บางกอก
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile

English-Thai: Nontri Dictionary
city(n) เมือง,พระนคร,กรุง,นคร,เทศบาลเมือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
アテネ[あてね, atene] (n) กรุงเอเธนส์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バンコク[ばんこく, bankoku, bankoku , bankoku] (n) กรุงเทพมหานคร

German-Thai: Longdo Dictionary
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Moskauกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย
liegen(n) |etw. lag irgendwo/irgendwie, etw. hat irgendwo/irgendwie gelegen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งวางอยู่(ในแนวนอน) เช่น Chiangmai liegt nördlich von Bangkok. เชียงใหม่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพฯ
verursachen(vt) |verursachte, hat verursacht| ก่อให้เกิด เป็นต้นตอ เช่น Der Verkehr in Bangkok hat die Luftverschmutzung verursacht. การจราจรในกรุงเทพทำให้อากาศเป็นพิษ, See also: führen zu, zur Folge haben, hervorrufen
Verdacht(n) |der, nur Sg.| สถานการณ์ที่กำลังถูกสงสัยอยู่ เช่น Man weiß nicht wo sie ist, aber es besteht Verdacht auf Bangkok. ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน แต่มีเหตุการณ์ชี้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่กรุงเทพฯ
Herz(n) |das, nur Sg.| ใจกลาง, ศูนย์กลาง เช่น Bangkok liegt im Herzen Thailands. กรุงเทพตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศไทย
Wien(uniq) กรุงเวียนนา
von(prep) |+D เสมอ| จาก (สถานที่) เช่น Wir fahren von Bangkok ab. เราขับรถออกจากกรุงเทพกัน
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ

French-Thai: Longdo Dictionary
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top