ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กราบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กราบ-, *กราบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราบ(n) gunwale, See also: ship's sides, Syn. กราบเรือ, Example: กราบทางซ้ายของเรือเอียงวูบเมื่อโดนคลื่นยักษ์, Count Unit: ด้าน, ซีก
กราบ(v) prostrate oneself, Syn. ไหว้, Example: เมื่อเช้าหล่อนไปกราบพ่อขอพรวันเกิด
กราบลา(v) take leave (of one's host), See also: say goodbye to, Syn. ลา, Example: คณะกฐินกราบลาพระสงฆ์ก่อนกลับ
กราบทูล(v) inform (a prince), See also: tell, Syn. บอก, กล่าว, Example: กระผมได้กราบทูลเสด็จในกรมแล้วถึงเรื่องราชการด่วน
กราบพระ(v) prostrate oneself to worship Buddha, See also: worship, Syn. ไหว้พระ, Example: ฉันกราบพระก่อนนอนเพื่อเป็นสิริมงคล
กราบกราน(v) prostrate oneself, See also: kowtow, Syn. หมอบกราบ, Thai Definition: เคารพนบนอบ ก้มหัวลง
กราบเท้า(v) Dear Sir, Example: กราบเท้าคุณพ่อ คุณแม่ที่เคารพอย่างสูง, Thai Definition: คำขึ้นต้นจดหมายถึงบุคคลที่ให้ความเคารพ
กราบเท้า(v) prostrate oneself at one's feet, Example: ข้าพเจ้าก้มลงกราบเท้าท่านฝากตัวเป็นลูกศิษย์, Thai Definition: กราบแสดงความเคารพต่อผู้ที่นับถือและเคารพยิ่ง
กราบไหว้(v) worship, See also: pay respect, pay homage, pay obeisance to, honour, pray to, Syn. ไหว้, บูชา, สักการะ, เคารพบูชา, Example: บางคนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วประเทศไทยเพื่อขอให้ช่วยปกปักรักษาให้มีอายุยืนยาว, Thai Definition: การแสดงความเคารพด้วยการยกมือขึ้นประนมแลน้อมศรีษะลงจดพื้น
กราบเรียน(v) respectedly inform (a superior), Syn. เรียน, Example: กราบเรียนเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพ, Thai Definition: คำขึ้นต้นจดหมายแบบหนึ่ง ใช้เพื่อแสดงความเคารพสูงสุด เช่น ใช้ในการเขียนจดหมายราชการถึงนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กราบ(กฺราบ) น. ไม้เสริมแคมเรือให้สูงขึ้น, ส่วนของเรือตอนที่มีไม้เสริม, ไม้กระดานที่ติดตรงแคมเรือไปตามแนวนอนสำหรับเดิน, เรียกส่วนด้านข้างของเรือรบเรือสินค้าเป็นต้น.
กราบ(กฺราบ) ก. แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น, ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่ประนมอยู่กับพื้น เรียกว่า หมอบกราบ, ประนมมือเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่วางอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ เช่น กราบลงบนตัก, เรียกกราบโดยให้อวัยวะทั้ง ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ และหน้าผาก จดลงกับพื้นว่า กราบโดยเบญจางคประดิษฐ์ เป็นอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด, โดยปริยายใช้เป็นคำแสดงอาการเคารพเหมือนอย่างกราบ เช่น กราบทูล กราบเรียน.
กราบ(กฺราบ) ก. นอน เช่น เถ้าก็กราบกรนอึงอยู่นั้น (ม. คำหลวง กุมาร).
กราบ(กฺราบ) ว. ตราบ เช่น กราบเท่ากัลปาวสาน (พงศ. อยุธยา).
กราบพระน. ผ้ากราบ.
กระดานเลียบกราบเรือส่วนที่เป็นไม้กระดานที่ติดตรงแคมเรือจากหัวไปท้ายเรือสำหรับเดินเลาะ ๆ ไปหรือในเวลาถ่อเรือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grabiwareกราบิแวร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราบ[krāp] (n) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship
กราบ[krāp] (v) EN: prostrate oneself  FR: se prosterner
กราบกราน[krāp krān] (v) EN: prostrate oneself ; kowtow
กราบพระพุทธเจ้า[krāp Phra Phuttha Jao] (v, exp) EN: prostrate oneself to worship Buddha  FR: se prosterner devant le Bouddha

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gunnel(n) กราบเรือ, Syn. gunwale
gunwale(n) ขอบบนของกราบเรือ, See also: กราบเรือ, แคม, Syn. gunnel
larboard(n) กราบเรือด้านซ้าย, Syn. port
starboard(n) กราบขวา
worship(vi) สักการะ, See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ
worship(vt) สักการะ, See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ, Syn. adore, glorify, venerate, Ant. defile, desecrate, profane

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aport(อะพอร์ทฺ) adv. ไปทางหรือบนกราบเรือด้านซ้าย (upon or toward the port side)
larboard(ลาร์'บอร์ด) adj. เกี่ยวกับกราบเรือด้านซ้าย. n. กราบเรือด้านซ้าย
shipboard(ชิพ'บอร์ด) adj. บนเรือ,ใช้บนเรือ,กระทำบนเรือ.n. ดาดฟ้าเรือ,กราบเรือ,การอยู่บนเรือ,สภาพบนเรือ, on shipboard บนเรือ เรือเดินสมุทร
side(ไซดฺ) n. ข้าง,ด้าน,ข้างเคียง,สีข้าง,หน้า,ด้านข้าง,ด้านซี่โครง,ด้านสีข้าง,สีข้าง,กรณี,กลุ่มที่แข่งขัน,ฝ่าย,แขนง,กราบเรือ adj. อยู่ทางด้านหนึ่ง,จากด้านหนึ่ง,รอง,บัง เอิญ. vt.,vi. ทำให้มีด้านข้าง,ยืนอยู่ข้าง,สนับสนุน,เก็บเอาไว้,เก็บ,เข้าข้าง -Phr.) side wit
starboard(สทาร์'บอร์ด) n.,adj.,adv. กราบขวา (ของเรือหรือเครื่องบิน) .vt.,vi. หันไปทางกราบขวา
thole(โธล) n. หลักหรือหมุดยึดกรรเชียงที่กราบเรือ. vt. ทนทุกข์ทรมาน,อดทน,ทนรับ,ยอมรับ, Syn. tholepin
weatherboard(เวธ'เธอะบอร์ด) n. กันสาด,แผ่นไม้ชายคา,กราบเรือต้านลม vt. จัดให้มีกันสาดหรือแผ่นไม้ชายคาหรือกราบเรือต้านลม
worship(เวอร์'ชิพ) vt.,vi.,n. (การ) บูชา,สักการะ,บวงสรวง,กราบไหว้,สวดมนต์,สิ่งที่บูชา,ใต้เท้า,ท่าน,ฐานะที่มีเกียรติ, See also: worshiper, worshipper n. worshippingly worshipingly adv., Syn. homage

English-Thai: Nontri Dictionary
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ
gunwale(n) กราบเรือ
larboard(n) กราบซ้ายเรือ
prostrate(vt) นอนราบ,หมอบราบ,กราบกราน
prostration(n) การนอนราบ,การนอนคว่ำ,การหมอบ,การกราบ
starboard(n) กราบขวาเรือ
worship(vt) นับถือ,บูชา,บวงสรวง,สักการะ,กราบไหว้,สวดมนตร์

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top