ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กราดเกรี้ยว

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กราดเกรี้ยว-, *กราดเกรี้ยว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราดเกรี้ยว[V] furious, See also: infuriate, extremely angry, enrage, Syn. เกรี้ยวกราด, Example: เธอนั่งนิ่งเมื่อน้องสาวกราดเกรี้ยวระบายอารมณ์ใส่, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางพร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรงด้วยความโกรธ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กราดเกรี้ยวก. แสดงกิริยาท่าทางพร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวเป็นต้นอย่างรุนแรงด้วยความโกรธ, เกรี้ยวกราด ก็ใช้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the roughest, toughest joint ya ever seen.มันเป็นกราดเกรี้ยวร่วมที่ยาก ที่สุดที่เคยยา เห็น. Pinocchio (1940)
When I was at Raymond's, he had been receiving messages, angry, violent messages.ตอนที่ผมอยู่ที่บ้านเรมอนด์ เขาก็ได้รับข้อความนี้ ข้อความที่ ดุร้าย กราดเกรี้ยว White Noise (2005)
It is a chance to be more aggressive in your tactics.โอกาสดีที่จะปรับกลยุทธ์ ให้กราดเกรี้ยวกว่าเดิม Flyboys (2006)
The decor is in tatters and the staff surly.เครื่องเรือนตอนนี้โดนเผาไม่เหลือชิ้นดีแล้ว และพวกพนักงานโรงแรมก็คงกำลังกราดเกรี้ยว 1408 (2007)
I'm an angry old woman, lynette!แม่เป็นแค่หญิงแก่ที่กราดเกรี้ยว Connect! Connect! (2009)
Here's a thought-- stop being angry.ให้ข้อคิดไว้นะ หยุดกราดเกรี้ยวเสียที Connect! Connect! (2009)
My anger is all I've got left, baby.ความกราดเกรี้ยวเป็นสิ่งเดียวที่ฉันเหลืออยู่ Connect! Connect! (2009)
So all this anger and aggression you're talkin' about,แล้วความรู้สึกโกรธและกราดเกรี้ยว ที่นายพูดถึงนั้น Brave New World (2010)
So angry, bitter.กราดเกรี้ยว, อาฆาต Reasonable Doubt (2013)
Their campaign mounts in fury as a free Europe crumbles.การรณรงค์อันกราดเกรี้ยวของพวกเขา ขยี้ยุโรปให้แตกละเอียด The Imitation Game (2014)
CRANE: Aggression levels are running high.ระดับความกราดเกรี้ยวสูงมาก I, Witness (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราดเกรี้ยว[adj.] (krātkrīo) EN: furious ; enraged   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infuriated[ADJ] กราดเกรี้ยว, See also: โมโห, Syn. angry, furious, enraged

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top