ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระดาก

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดาก-, *กระดาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาก[V] be embarrassed, See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed, Syn. ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจ, อาย, เหนียมใจ, Example: ฉันรู้สึกกระดากมากที่จะเอ่ยปากขอยืมเงินจากเพื่อน, Thai definition: ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเพราะเกรงจะได้รับความอับอาย
กระดากใจ[V] be ashamed, See also: be abashed, be embarrassed, be disconcerted, be humiliated, Syn. ละอายใจ, Example: ผมกระดากใจมากที่ทำงานให้แก่ประชาชนน้อยเกินไป, Thai definition: ไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเพราะรู้สึกอับอาย
กระดากอาย[V] be embarrassed, See also: feel shy, be abashed, be shamed, Syn. อาย, กระดาก, Example: สิ่งที่เขากระทำต่อเธอทำให้เขากระดากอายเหลือเกิน
กระดากกระเดื่อง[V] feel embarrassed, See also: be bashful, be abashed, be timid, be disconcerted, be ashamed, be shy, Syn. สะทกสะเทิ้น, ขวยเขิน, Example: หล่อนรู้สึกกระดากกระเดื่องเมื่อถูกจ้องมอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดากก. รู้สึกขวยเขิน, วางหน้าไม่สนิท, ตะขิดตะขวงใจไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเพราะเกรงจะได้รับความอับอาย.
กระดากก. กระเดาะ, กระดก, เช่น สิ้นทั้งพันปากกระดากลิ้น, สิบปากกระดากลิ้นเคี้ยวฟัน (รามเกียรติ์ ร. ๑).
กระดากน. ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง เช่น กระดากกระโดนดำดง (ม. ฉันท์ มหาพน).
กระดากกระเดื่องก. สะทกสะเทิ้น, ขวยเขิน.
กระดากปาก, กระดากลิ้นก. ตะขิดตะขวงใจที่จะพูดในเรื่องที่ไม่ควรพูด.
กระเดื่อง ๓กระดาก เช่น ไป่กระเดื่องสะดุ้ง ฟูมฟาย (นิทราชาคริต), นิยมใช้เข้าคู่กันเป็น กระดากกระเดื่อง.
เก้อกระดาก, อาย, เช่น ทำแก้เก้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You want to see me firmly at attention? - I already have. I wasn't impressed.คุณต้องการให้ผมตั้งใจฟัง / ฉันเห็นแล้ว มันกระดากตาจริงๆ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Earth and water.อย่ากระดากหรือโง่เง่า เจ้าเพอร์เชิน ในสปาร์ทา เจ้าไม่คู่ควรกับทั้งสองสิ่งนี้หรอก 300 (2006)
Don't embarrass me.อย่าทำให้กระดากอาย Heyy Babyy (2007)
And, uh, that's awkward 'cause, uh...แล้วก็ มันกระดากยังไงไม่รู้ เพราะว่า... Brave New World (2008)
Shouldn't you be even a little bit embarrassed?คุณไม่กระดากบ้างเลยเหรอ One (2010)
I started my statement with 'Um', to show my bashfulness. Did you not notice?เริ่มต้นประโยคว่า "อื่อ" เพื่อให้คุณรู้ว่าผมกระดากปากที่จะพูดเรื่งนั้น.คุณไม่ได้สังเกตุหรอ? Episode #1.2 (2010)
I feel inhibited by my desire not to embarrass myself in front of another scientist.ฉันไม่อยากทำให้ ตัวเองรู้สึกกระดากอาย The Ghost in the Machine (2012)
It's kind of embarrassing, actually.ที่จริง ฉันค่อนข้างกระดากนะ Orange Blossom Ice Cream (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé
กระดากใจ[adj.] (kradāk jai) EN: shy   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bashful[ADJ] ขี้อาย, See also: กระดาก, ขวยเขิน, ประหม่า, เขินอาย, Syn. shy, coy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
coy(คอย) {coyed,coying,coys} adj. ขี้อาย,อาย,กระดาก,สงบเสงี่ยม vi. มีกิริยาที่อาย vt. สงบเสงี่ยม, See also: coyness n., Syn. diffident,shy
demure(ดิเมียว') adj. อาย,กระดาก,เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest
mim(มิม) adj. สงบเสงี่ยม,กระดาก,ไม่รุนแรง,ถ่อมตัว
scruple(สครู'เพิล) n. ศิลธรรม,จรรยา,จำ-นวนน้อยมาก,ความลังเลใจ,ความกระดากใจ,ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, 20 grains ,จำนวนเล็กน้อยมาก vi.,vt. รู้สึกกระดากใจ,คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. moral standard,reluctance
scrupulous(สครู'พิวลัส) adj. คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา,กระดากใจ,ละเอียดรอบคอบ,ระมัดระวัง, See also: scrupulousness n., Syn. cautious
unabashed(อันอะแบ?ทฺ') adj. ไม่อาย,ไม่สะทกสะท้าน,ไม่กระดากใจ
unblushing(อันบลัช'ชิง) adj. ไม่ละอายใจ,ไม่กระดาก,ไม่อาย,หน้าด้าน,หน้าไม่แดง., See also: unblushingly adv. unblushingness n., Syn. shameless

English-Thai: Nontri Dictionary
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
bashfulness(n) ความอาย,ความอาย,ความกระดาก,ความเหนียมอาย
coy(adj) กระดากอาย,ขวยเขิน,อาย
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย
embarrass(vt) ทำให้ลำบากใจ,ทำให้อึดอัดใจ,ทำให้กระดาก
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
scruple(vi) ลังเลใจ,ตะขิดตะขวงใจ,กระดากใจ
timid(adj) ขลาด,ขี้อาย,กระดาก,ขี้ตื่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top