ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระจัดกระจาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระจัดกระจาย-, *กระจัดกระจาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจัดกระจาย(v) scatter, See also: disperse, spread, Syn. กระจัดพลัดพราย, ระส่ำระสาย, ขจัดพลัดพราก, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ข้าวของและชิ้นส่วนของเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณป่า, Thai Definition: เรี่ยรายไป, แตกซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
กระจัดกระจาย(v) scatter, See also: spread, disperse, Syn. กระจัดพลัดพราย, ขจัดขจาย, Example: ชาวเลมีอยู่กระจัดกระจายไปตามเกาะแก่งและชายฝั่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจัดกระจายว. เรี่ยรายไป, แตกฉานซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sporadicกระจัดกระจาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diffuse Aggregateกระจัดกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ [การแพทย์]
Dissemination, Asymmetricalกระจัดกระจายอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจัดกระจาย[krajatkrajāi] (adj) EN: scattered ; dispersed ; spred out  FR: dispersé , épars

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break(vi) กระจัดกระจาย
be all over the place(idm) กระจัดกระจาย, See also: อยู่ไม่เป็นที่, ไม่เรียบร้อย
blow off(phrv) กระจัดกระจายไปด้วยแรงหรือแรงลม
dot about(phrv) กระจัดกระจายอยู่ทั่ว, See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด, Syn. dot around, scatter about
dot around(phrv) กระจัดกระจายอยู่ทั่ว, See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด, Syn. dot about, scatter about
intersperse with(phrv) กระจายด้วย, See also: กระจัดกระจายไปด้วย
scattered(adj) กระจัดกระจาย, See also: ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด, Syn. strewed
scattering(adj) กระจัดกระจาย, See also: แตกกระเจิง, แพร่กระจาย, Syn. uneven
sporadic(adj) กระจัดกระจาย, See also: บางตา, ห่างๆ, กระจายๆ, Syn. isolated, separate, unconnected
straggle(vi) กระจัดกระจาย, See also: เรี่ยราด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispel(ดิสเพล') {dispelled,dispelling,dispels} vt. ทำให้กระจัดกระจาย,ขจัด,ทำให้หมดไป, Syn. disperse, scatter
disseminate(ดิเซม'มิเนท) vt. ทำให้กระจัดกระจาย,แพร่กระจาย,เผยแพร่., See also: dissemination n. ดูdisseminate disseminator n. ดูdisseminate, Syn. promulgate, circulate, propagate
savanna(ซะแวน'นะ) n. ที่ราบทุ่ง,หญ้าที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้แต่อยู่กระจัดกระจาย,ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน
savannah(ซะแวน'นะ) n. ที่ราบทุ่ง,หญ้าที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้แต่อยู่กระจัดกระจาย,ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.
scatteringadj. กระจัดกระจาย,แตกกระเจิง,แพร่กระจาย,หรอมแหรม. n. จำนวนเล็กน้อยที่อยู่กระจัดกระจาย,
sporadic(สพอแรด'ดิค) adj. เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นพัก ๆ ,เป็นระยะ,กระจัดกระจาย,บางตา., See also: sporadically adv. sporadicity n., Syn. rare, infrequent
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย
straggle(สแทรก'เกิล) vi. หลงทาง,หลงพวก,พลัดฝูง,พลัดพราก,ล้าหลัง,กระจัดกระจาย,เรี่ยราด -straggler n., See also: stragglingly adv.
straggly(สแทรก'ลี) adj. พลัดพราก,กระจัดกระจาย, Syn. straggling

English-Thai: Nontri Dictionary
scatter(vi) กระจัดกระจาย,แยกย้ายกันไป,แตกกระเจิง
sparse(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,ห่างๆ,หร็อมแหร็ม
splatter(vt) กระจัดกระจาย,กระเซ็น,สาดน้ำ,พูดไม่คล่อง
sporadic(adj) เป็นพักๆ,ประปราย,เป็นระยะๆ,กระจัดกระจาย
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย
straggle(vi) เรี่ยราด,กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก
stray(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน
stud(vt) ทำให้เป็นปุ่ม,ใส่ตะปู,กระจัดกระจาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
散る[ちる, chiru] TH: กระจัดกระจาย  EN: to scatter (e.g. blossoms)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top