ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรรมกร

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรรมกร-, *กรรมกร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมกร(n) unskilled laborer, See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer, Syn. คนงาน, ลูกจ้าง, Ant. หัวหน้า, จ้านาย, Example: ชาวเปรูส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นกรรมกรในเหมืองแร่, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรมกร(กำมะกอน) น. คนงาน, ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labourerกรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labourerกรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labourerกรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, คนงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
day labourerกรรมกรรายวัน, คนงานรายวัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Non-Farm Laborกรรมกรนอกภาคเกษตร, Example: ผู้ที่ทำงานรับจ้างซึ่งไม่ใช่งานเกษตรกรรม [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
กรรมกร[kammakøn] (adj) EN: labour  FR: ouvrier ; travailliste
กรรมกรที่เกษียณ[kammakøn thī kasīen] (n, exp) EN: retired worker  FR: ouvrier retraité [m] ; travailleur retraité [m]
กรรมกรว่างงาน[kammakøn wāng ngān] (n, exp) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]
กรรมกรไร้งาน[kammakøn rai ngān] (n, exp) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
blue collar(n) กรรมกร, ชนชั้นแรงงาน เช่น Does for blue-collar workers what legions of advice givers have done for white-collar workers for many years., Cooking has always been a blue-collar job - at its best, a craft. It's a craft that was well-regarded in France, where people have long taken their food seriously, but nevertheless it held a position in the social framework not different in kind from such jobs as seamstress or automobile mechanic., See also: A. white collar, white-collar, Syn. blue-collar

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fellah(n) ชาวนาอาหรับ, See also: กรรมกรอาหรับ
labor(n) ชนชั้นแรงงาน, See also: กรรมกร, พวกกรรมกร, Syn. working class, proletariat
laborer(n) ผู้ใช้แรงงาน, See also: กรรมกร, กรรมาชีพ, คนงาน, ลูกจ้าง, แรงงาน, Syn. manual laborer
labour(n) ชนชั้นแรงงาน, See also: กรรมกร, Syn. working class
labour(n) ชนชั้นแรงงาน, See also: กรรมกร, Syn. working class, proletariat
navvy(n) ผู้ใช้แรงงาน, See also: กรรมกร
roustabout(n) กรรมกรท่าเรือ, Syn. laborer, stevedore, longshoreman
sandhog(n) กรรมกรขุดทราย (โดยเฉพาะกรรมกรที่ขุดอุโมงค์ใต้น้ำ)
sawyer(n) ผู้เลื่อย, See also: กรรมกรเลื่อย, Syn. woodsman
stevedore(n) กรรมกรที่ขนของขึ้นลงเรือใหญ่, See also: กรรมกรท่าเรือ, Syn. docker, loader

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiunion(แอนทียูน' เนียน) adj. ต่อต้านสหพันธ์กรรมกร. -antiunionist n.
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว,กรรมกรห้องเย็น,เครื่องทำความเย็น
coolie(คู'ลี) n. กุลี,กรรมกรผู้ใช้แรงหนัก
denimsชุดทำงาน,ชุดกรรมกร (ที่ตัดด้วยผ้าฝ้ายหยาบลายสอง)
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping, n.
dockhand(ดอค'ฮันดฺ) n. กรรมกรท่าเรือ
fatigue(ฟะทิก') n. ความเหนื่อย,ความเพลีย,งานที่ลำบาก,งานกรรมกร,งานที่ใช้แรง, See also: fatigues n., pl. ชุดใช้แรงงาน ของทหาร vt. เหนื่อยกาย, เหนื่อยใจ., Syn. exhaustion
gangern. หัวหน้ากรรมกร,หัวหน้าคนงาน
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar, worker

English-Thai: Nontri Dictionary
CHILD child labor(n) กรรมกรเด็ก,แรงงานเด็ก
coolie(n) กุลี,กรรมกร,จับกัง,ผู้ใช้แรงงาน
docker(n) กรรมกรท่าเรือ,จับกัง,กุลี
ganger(n) หัวหน้าคนงาน,หัวหน้ากรรมกร
intransitive(adj) อกรรมกริยา
labor(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
labour(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
labourer(n) กรรมกร,คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,จับกัง,กุลี
proletarian(adj) เกี่ยวกับคนสามัญ,เกี่ยวกับไพร่,เกี่ยวกับพวกกรรมกร
proletariat(n) ไพร่,กรรมกร,คนธรรมดาสามัญ,ชนชั้นกรรมาชีพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Bergman(n) |der, pl. Bergleute/Bergmänner| คนงานเหมืองแร่, กรรมกรเหมืองแร่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top