ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรน-, *กรน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรน(v) snore, Example: ฉันคิดว่าเขาคงนอนหลับสนิทมากเพราะฉันได้ยินเขากรนดังมากทีเดียว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรน(กฺรน) ก. หายใจมีเสียงดังในลำคอขณะหลับ เหตุลิ้นตกจุกคอหอยหรือลิ้นตกจุกคอหอยและลิ้นไก่กับเพดานอ่อนสั่น.
กรนทา(กฺรน-) น. ไม้คนทา (ลิปิ) เช่น กรนทาดาษดวงพรายก็มี (ม. คำหลวง มหาพน).
กรนนเช้า(กฺรัน-) น. กระเช้า เช่น คร้นนเช้าก็หิ้วกรนนเช้า ชายป่าเต้าไปหาชาย (ม. คำหลวง มัทรี).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรน[kron] (v) EN: snore  FR: ronfler
กรนครอก ๆ[kron khrøk-khrøk] (v, exp) EN: snore thunderously

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snore(vi) กรน, Syn. wheeze

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggrandise(อะแกรน' ไดซ, แอก' กระไดซ) vt. เพิ่ม, ขยาย, คุยโว. -aggradizement n., Syn. enlarge, inflate, Ant. deflate, constrict
aggrandize(อะแกรน' ไดซ, แอก'กระไดซ) vt. =aggrandise, Syn. promote, augment
agranulocytosis(อะแกรนนิวโลไซโท' ซิส) ภาวะที่เลือดมีเม็ดโลหิตน้อยกว่าปกติมาก
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
cross-grained(ครอส'เกรนด) adj. มีลายไขว้,เป็นลายตัดสลับกัน,มีอารมณ์ร้อย,ดื้อรั้น,ประหลาด
eosinophilsเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูลที่มีจำนวนน้อยเพียง 1-6 % มีหน้าที่ทำลายฮีสตามีน ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในขณะนั้นมีพยาธิ หรือ เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ถ้าจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น
grain(เกรน) n. เมล็ดข้าว,เมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหาร,พืชประเภทข้าว,เมล็ดเล็ก ๆ ,หน่วยน้ำหนักที่เล็กที่สุด (0.0648 กรัม) , ลายเนื้อในงา-ไม้หิน,ลายเส้นหรือชั้นของหินหรือถ่านหิน,ภาวะการตกผลึก., Syn. seed, particle
grainy(เกรน'นี) adj. เป็นเม็ดเล็ก ๆ ,คล้ายเม็ดข้าว,เต็มไปด้วย เมล็ดข้าว,เต็มไปด้วยเม็ดเล็ก ๆ, See also: graininess n.
granary(เกร'นะรี,แกรน'นะริ) n. ยุ้งข้าว,ฉางข้าว,บริเวณที่ผลิตข้าวได้มากมาย
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately, main, excellent, good -A.

English-Thai: Nontri Dictionary
grain(n) เมล็ดข้าว,เมล็ดพืช,น้ำหนักเป็นเกรน,นิสัย,สันดาน
granite(n) หินสีเทา,หินแกรนิต,หินอัคนี
migraine(n) อาการไมเกรน
snore(n) การกรน,เสียงกรน
snore(vi) นอนกรน
WHOOPING whooping cough(n) ไอหอบ,ไอกรน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いびき, ibiki] กรน

German-Thai: Longdo Dictionary
einwandfrei(adj, adv) ราบรื่น, ปราศจากปัญหา เช่น Diese Maschine läuft einwandfrei. เครื่องจักรนี้เดินราบรื่นดี
schnarchen(vi) |schnarchte, hat geschnarcht| (นอน) กรน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top