ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรกฎา

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรกฎา-, *กรกฎา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรกฎาคม[N] July, Syn. เดือนกรกฎาคม, Example: โรงเรียนมีโปรแกรมจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ในวันที่ 20 เดือนกรกฎาคมนี้, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 7 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรกฎาคม(กะระกะ-, กะรักกะ-) น. ชื่อเดือนที่ ๗ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี ๓๑ วัน, (เลิก) ชื่อเดือนที่ ๔ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนเมษายน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Starting July 1, 8:30 p.m...เริ่มวันที่1 กรกฎาคม 20.30 น... Jaws (1975)
It's not until the Fourth of July. Till then, it's you and me.นั่นมันวันที่ 4 กรกฎาฯ ตอนนี่ มืเเต่นายกับฉัน Jaws (1975)
Opening the beaches on the Fourth of July is like ringing the dinner bell.เปิดหาดวันที่ 4 กรกฎาฯ ก็เหมือนสั่นกระดิ่งเรียกให้มากินเลย Jaws (1975)
August? For Christ's sake, tomorrow's the Fourth of July!สิงหาฯ เหรอ ให้ตายสิ พรุ่งนี่วันที่ 4 กรกฎาฯ นะ! Jaws (1975)
How does a 20-year-old boy die of exposure on a warm, summer night in Oregon, Dr Scully?ร่างของเขาถูกพบในป่า หลังจากที่หนีออกมาจากโรงพยาบาล หายไปเพียง 7 ชั่วโมงในเดือน กรกฎาคม ทำไม ชายอายุ 20 ปี "ตากแห้งตาย" Deep Throat (1993)
For God's sakes, we published in July.เห็นแก่พระเจ้าเถอะ เราเพิ่งพิมพ์ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม In the Mouth of Madness (1994)
July 29, 1939.29 กรกฎาคม 1939 Seven Years in Tibet (1997)
My 30th birthday, July 6,1941.วันเกิดอายุ 30 ของผม 6 กรกฎา 1941 Seven Years in Tibet (1997)
John Connor was terminated on July 4th, 2032.จอห์น คอนเนอร์ถูกสังหาร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2032 Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I'll raise your score You have until July 5thชั้นจะเพิ่มคะแนนให้ นายมีเวลาถึงวันที่ 5 กรกฎาคมนะ Oldboy (2003)
Then what does July 5th stand for?แล้ว วันที่ 5 กรกฎาคม หมายถึงอะไรละ Oldboy (2003)
July 9, flight 27 to Chigo.9 กรกฎา, เที่ยวบินที่ 27 ไปชิคาโก้ ชาเนียก็ไปโปรโมทเสื้อผ้าของเธอ I Heart Huckabees (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรกฎา[n.] (karakadā) EN: July   FR: juillet [m]
กรกฎาคม[n.] (karakadākhom) EN: July   FR: juillet [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
July[N] กรกฎาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฎยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
july(จูไล') n. กรกฎาคม

English-Thai: Nontri Dictionary
July(n) เดือนกรกฎาคม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top