ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

übernehmen

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -übernehmen-, *übernehmen*
German-Thai: Longdo Dictionary
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übernehmen {n}; Übernahme {f}taking over [Add to Longdo]
übernehmen | übernehmend | übernommen | er/sie übernimmt | ich/er/sie übernahm | er/sie hat/hatte übernommen | ich/er/sie übernähmeto take over | taking over | taken over | he/she takes over | I/he/she took over | he/she has/had taken over | I/he/she would take over [Add to Longdo]
übernehmen | übernehmend | übernommen | er/sie übernimmt | ich/er/sie übernahm | er/sie hat/hatte übernommen | ich/er/sie übernähmeto undertake {undertook; undertaken} | undertaking | undertaken | he/she undertakes | I/he/she undertook | he/she has/had undertaken | I/he/she would undertake [Add to Longdo]
übernehmen; auf sich nehmento take on [Add to Longdo]
übernehmen; sich aneignen | übernehmend; sich aneignend | übernommen; angeeignet | eine Regel übernehmento adopt | adopting | adopted | to adopt a rule [Add to Longdo]
übernehmende Gesellschaftabsorbing company [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top