ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

×

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -×-, *×*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Five times three.[JA] 5×3? Extinction (2015)
Disciple of Boris Gregorian, Thurst. Oil on canvas, 60 x 70.[JA] ボリス・グレゴリアンの弟子 スラストの油絵 60×70 The Best Offer (2013)
Oh, my...[CN] 哦我的$&×%^#@$&× The Dictator (2012)
- I can't afford that.[CN] {\fn}"年薪1千4百万×5年" 我付不起 Jerry Maguire (1996)
Nine times 14.[JA] 9×14は? Extinction (2015)
- Asshole.[CN] -傻× Whiteout (2009)
Two times five.[JA] 2×5は? Extinction (2015)
- Seven, eight, nine! - Come on now![CN] 一七 一快'叔. '×,儿! Hangman's Curse (2003)
The rifle is chambered for the 5.45 x 39mm round, similar to our 5.56mm NATO round.[CN] 这种步枪使用5.45×39mm子弹 和北约的5.56mm子弹相似 Sniper: Reloaded (2011)
Golly, Billy, there's the "[JA] 「ここに×印があるよ」 The Master (2012)
"X" marks the spot where the sunken treasure is.[JA] 「×印は沈んだ宝がある場所だ」 The Master (2012)
You can say it, say "prick," say "cock."[JA] "○○○"とか"×××" だろ ××× The Watch (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top