ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

^

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -^-, *^*
Possible hiragana form: ^
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทพธิดา[thēpthidā] (n) EN: goddess ; angel ; female deity ; demigoddess ; dryad ; fury ; muse  FR: divinité [f] ; déesse [f] ; muse [f] ; fée ^f]
ยก[yok] (n) EN: yok (one third of a cubic meter^]  FR: yok [m] (un tiers de mètre cube)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アト[ato] (n,pref) atto-; 10^-18 [Add to Longdo]
エクサ[ekusa] (n,pref) exa-; 10^18 [Add to Longdo]
ギガ[giga] (n,pref) giga-; 10^9; (P) [Add to Longdo]
センチ[senchi] (n) (1) centimeter; (n,pref) (2) centi-; 10^-2; (adj-na) (3) (abbr) sentimental; (P) [Add to Longdo]
ゼタ[zeta] (n,pref) zetta-; 10^21 [Add to Longdo]
ゼプト[zeputo] (n,pref) zepto-; 10^-21 [Add to Longdo]
ダカ[daka] (n) daka-; 10^1; da; (P) [Add to Longdo]
テラ[tera] (n,pref) tera-; 10^12 [Add to Longdo]
デカ[deka] (n,pref) deca-; 10^1 [Add to Longdo]
ナノ[nano] (n,pref) nano-; 10^-9; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アト[あと, ato] atto represents 10^-18 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top