ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -窩-, *窩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[窩, wō, ㄨㄛ] cave, den, nest; hiding place; measure word for small animals
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  咼 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 7051

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wō, ㄨㄛ, / ] nest, #4,553 [Add to Longdo]
酒窝[jiǔ wō, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄛ, / ] dimple, #25,293 [Add to Longdo]
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, / ] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly, #27,012 [Add to Longdo]
蜂窝[fēng wō, ㄈㄥ ㄨㄛ, / ] bee's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure, #27,577 [Add to Longdo]
燕窝[yàn wō, ㄧㄢˋ ㄨㄛ, / ] bird's nest soup, #29,227 [Add to Longdo]
窝心[wō xīn, ㄨㄛ ㄒㄧㄣ, / ] warm; warm hearted, #32,231 [Add to Longdo]
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest, #35,763 [Add to Longdo]
窝藏[wō cáng, ㄨㄛ ㄘㄤˊ, / ] to harbor; to shelter, #40,467 [Add to Longdo]
眼窝[yǎn wō, ㄧㄢˇ ㄨㄛ, / ] eye socket, #41,152 [Add to Longdo]
腋窝[yè wō, ㄧㄝˋ ㄨㄛ, / ] armpit, #41,228 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁;か縁[かえん, kaen] (n) cavity margin (e.g. tooth, body) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The fat woman, the young couple, the sleeping Indian and the tall man in black, but now skin and flesh and hair had disappeared, and empty eye sockets stared from gleaming white skulls.太った女性も、若いカップルも、眠っているインド人も、そして、背の高い黒服の男も。しかし、今では皮膚も肉も髪もなくなって、ぼんやり光る白い頭蓋骨から、からっぽの眼がにらみつけていた。
The eye socket is the bone receptacle in which the eye fits.とは、目をいれている骨のいれもののことです。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top