ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncut

AH2 N K AH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncut-, *uncut*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just after I left the department, he was promoted to major narcotics, and he arrested this dealer named Gutner with 21/2 kilos of uncut cocaine.แต่หลังจากที่ผมถูกปลดจากกรมตำรวจ เขาหันไปสบคบกับกระบวนการยาเสพติดรายใหญ่ และเขาถูกจับกุมกับพ่อค้ายาเสพคิดชื่อกุนเธอร์ พร้อมด้วยโคเคน 2 กิโลกรัมครึ่งที่ยังไม่ได้บรรจุ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Your friend came to me, asked me if I could move $5 million in uncut stones.เพื่อนแกมาหาฉัน บอกว่า แกจะเอาเงิน ห้าล้านในหินแข็ง Setup (2011)
A Marshal Jennings delivered him to us, along with ten kilos of uncut heroin found in his possession.ผู้ตรวจการณ์เจนนิ่งส์ส่งตัวเขาให้เรา พร้อมกับ เฮโรอีนอีก 10 กิโลกรัมที่เขาขนมา Many Happy Returns (2012)
OK, the uncut one is Habib, at the 7-11.โอเค, ส่วนคนนี้ที่ยังไม่ขลิบเขาชื่อ ฮาบิบ, ทำงานอยู่ 7-11. Bear Essentials (2012)
And if they play the uncut version of this, then I'd have to kiss you.ฉันคงต้องจูบคุณ Out of the Frying Pan, Into the Inferno (2013)
Uncut stones.เพชรยังไม่เจียระไน Liberty (2013)
Well, the marines will have to fence the uncut diamonds.พวกนาวิกโยธินจะต้องหาที่รับซื้อเพชรพวกนั้น Liberty (2013)
I need a name, someone with the means to fence large quantities of uncut diamonds.ฉันอยากได้ชื่อของคน ที่รับซื้อของโจร พวกเพชรยังไม่เจียระไน Liberty (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCUT AH2 N K AH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncut (j) ˌʌnkˈʌt (uh2 n k uh1 t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンカット[ankatto] (n,adj-no) uncut (esp. of a book, etc.) [Add to Longdo]
粗玉;荒玉;新玉;璞[あらたま, aratama] (n) unpolished and uncut gem [Add to Longdo]
璞玉[はくぎょく, hakugyoku] (n) (obsc) (See 粗玉) unpolished and uncut gem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncut
   adj 1: not trimmed; "shaggy untrimmed locks" [syn: {untrimmed},
       {uncut}] [ant: {cut}, {trimmed}]
   2: (used of grass or vegetation) not cut down with a hand
     implement or machine; "uncut grass"; "an unmown lawn" [syn:
     {unmown}, {uncut}] [ant: {cut}, {mown}]
   3: not shaped by cutting or trimming; "an uncut diamond"; "rough
     gemstones" [syn: {uncut}, {rough}] [ant: {cut}]
   4: (of pages of a book) having adjacent leaves still joined at
     the fore edge; "a book with its leaves still uncut" [ant:
     {cut}]
   5: not cut [ant: {cut}]
   6: not cut; "glad to get out of the house with my throat uncut"-
     Tobias Smollett
   7: complete; "the full-length play" [syn: {full-length},
     {uncut}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top