ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tauten

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tauten-, *tauten*
Possible hiragana form: たうてん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tauten(vi) ตึง, See also: เกร็ง, Syn. contract, stretch, tense, Ant. relax, loosen
tauten(vt) ทำให้ตึง, See also: ทำให้เกร็ง, Syn. contract, stretch, tense, Ant. relax, loosen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tauten(ทอท'เทิน) vt.,vi. ทำให้ตึง,ทำให้แน่น,กลายเป็นตึง,กลายเป็นแน่น,ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. tighten, intensify

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขม็ง[khamēng] (v) EN: twist ; tighten ; tauten
ขึง[kheung] (v) EN: stretch ; pull tight ; tauten  FR: tendre ; tirer

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tauten
   v 1: become taut or tauter; "Your muscles will firm when you
      exercise regularly"; "the rope tautened" [syn: {tauten},
      {firm}]
   2: make taut or tauter; "tauten a rope" [syn: {tauten}, {firm}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top