ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subjoin

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subjoin-, *subjoin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subjoin(vt) วางข้างท้าย, See also: ใส่ข้างหลัง, เติมท้าย, Syn. append, postfix, suffix

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subjoin (v) sˈʌbʤˈɔɪn (s uh1 b jh oi1 n)
subjoins (v) sˈʌbʤˈɔɪnz (s uh1 b jh oi1 n z)
subjoined (v) sˈʌbʤˈɔɪnd (s uh1 b jh oi1 n d)
subjoining (v) sˈʌbʤˈɔɪnɪŋ (s uh1 b jh oi1 n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  subjoin
      v 1: add to the end

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top