ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

small arms

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -small arms-, *small arms*, small arm
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
small arms(n) อาวุธขนาดเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
small armsn. อาวุธเบา,อาวุธถือมือเดียวหรือสองมือขณะยิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
small armsอาวุธขนาดเล็ก หมายถึง อาวุธที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดปากกระบอกปืนต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร และสามารถพกพาไปใช้ได้โดยคนคนเดียว [การทูต]
Small Arms and Light Weaponsอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're receiving small arms and indirect fire from hostile troops. Break.เราถูกจู่โจมแบบจากกองกำลังศุตรู Shooter (2007)
Small arms are the only weapons used in 99 percent of the world's conflicts and no one has the capacity to manufacture them faster and cheaper than China.อาวุธขนาดเบา ใช้กันแพร่หลายกว่า ใน 99 เปอร์เซนต์ของความขัดแย้งทั่วโลก แล้วก็ไม่มีใครช่ำชองกับของพวกนี้ The International (2009)
What Skarssen is attempting to do is to make the IBBC the exclusive broker of Chinese small arms to the Third World.สิ่งที่สการ์สเซ่นตั้งใจก็คือ ทำให้IBBCกลายเป็นนายหน้ารายใหญ่ ขายอาวุธของจีน ให้กับประเทศอื่น The International (2009)
The rest got caught in small arms fire.ที่เหลือโดนจับได้ Buried (2010)
Taking rocket and small arms fire...จากจรวดแล้วยังมีปืนกลมือ... Pilot (2010)
The ATF suspects Winslow is using his club as a front to move small arms to the city's gangs.เอทีเอฟสงสัยว่า วินส์โลว์ใช้คลับนั้น บังหน้า เพื่อขนอาวุธขนาดเล็ก ส่งให้กับแด็งค์ในเมือง Backstopped (2011)
Small arms gunfire, 200 yards.ปืนแขนขนาดเล็ก, 200 หลา. RED 2 (2013)
One of my deployments in Iraq, um... my unit helped rescue a captured soldier from insurgents after her company had been killed by small arms fire.ครั้งหนึ่งที่ผมทำงานที่อิรัก เอ่อ... หน่วยกู้ภัย Blue on Blue (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
銃(P);砲[じゅう, juu] (n) gun; rifle; small arms; (P) [Add to Longdo]
銃器[じゅうき, juuki] (n) small arms; (P) [Add to Longdo]
小火器[しょうかき, shoukaki] (n) small arms [Add to Longdo]
小型武器[こがたぶき, kogatabuki] (n) small arms; light weapons [Add to Longdo]
小銃[しょうじゅう, shoujuu] (n) rifle; small arms; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top