ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shopkeeper

SH AA1 P K IY2 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shopkeeper-, *shopkeeper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shopkeeper(n) เจ้าของร้าน, See also: เจ้าของห้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
shopkeeper(n) เจ้าของร้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shopkeeper"Are you being attended to?" asked the shopkeeper.
shopkeeperNapoleon called the English a nation of shopkeepers.
shopkeeperThe shopkeeper urged me to buy it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อค้าปลีก(n) retailer, See also: shopkeeper, Syn. พ่อค้าย่อย, พ่อค้าขายปลีก, Ant. พ่อค้าส่ง, Example: สินค้าใดที่กลุ่มของเราผลิตได้เอง เราก็สามารถขายได้ราคาถูกกว่าที่พ่อค้าปลีกนำไปขาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ขายสินค้าเป็นหน่วยย่อยๆ เป็นจำนวนครั้งละไม่มาก
เจ้าของร้าน(n) shopkeeper, See also: owner, boss, Syn. เถ้าแก่, Ant. ลูกค้า, Example: เจ้าของร้านแถวนี้ไม่ต้องการให้รถจอดข้างหน้าร้าน, Count Unit: คน
นายห้าง(n) proprietor, See also: shopkeeper, owner, Syn. เจ้าของห้าง, เถ้าแก่, Example: นายห้างอนุญาตให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงสงกรานต์ได้, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าของกิจการร้านค้าขนาดใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของร้าน[jaokhøng rān] (n, exp) EN: shopkeeper ; owner ; boss  FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
นายห้าง[nāi hāng] (n, exp) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper
พ่อค้าปลีก[phøkhā plīk] (n) EN: retailer ; shopkeeper  FR: détaillant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOPKEEPER SH AA1 P K IY2 P ER0
SHOPKEEPERS SH AA1 P K IY2 P ER0 Z
SHOPKEEPER'S SH AA1 P K IY2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shopkeeper (n) ʃˈɒpkiːpər (sh o1 p k ii p @ r)
shopkeepers (n) ʃˈɒpkiːpəz (sh o1 p k ii p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掌柜[zhǎng guì, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] shopkeeper, #14,215 [Add to Longdo]
罢市[bà shì, ㄅㄚˋ ㄕˋ, / ] shopkeeper's strike, #72,262 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschäftsinhaber {m}; Geschäftsinhaberin {f}; Ladeninhaber {m}; Ladeninhaberin {f}; Kaufmann {m}; Kauffrau {f} | Geschäftsinhaber {pl}; Ladeninhaber {pl}; Kaufmänner {pl}shopkeeper | shopkeepers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
商人[しょうにん(P);あきんど;あきうど;あきゅうど;あきびと, shounin (P); akindo ; akiudo ; akyuudo ; akibito] (n,adj-no) trader; shopkeeper; merchant; (P) [Add to Longdo]
店主[てんしゅ, tenshu] (n) shopkeeper; (P) [Add to Longdo]
夜商人[よあきんど, yoakindo] (n) night shopkeeper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  shopkeeper
      n 1: a merchant who owns or manages a shop [syn: {shopkeeper},
           {tradesman}, {storekeeper}, {market keeper}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top