ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scoots

S K UW1 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scoots-, *scoots*, scoot
CMU English Pronouncing Dictionary
SCOOTS S K UW1 T S
SCOOT S K UW1 T
SCOOTER S K UW1 T ER0
SCOOTERS S K UW1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scoots (v) skˈuːts (s k uu1 t s)
scoot (v) skˈuːt (s k uu1 t)
scooted (v) skˈuːtɪd (s k uu1 t i d)
scooter (n) skˈuːtər (s k uu1 t @ r)
scooters (n) skˈuːtəz (s k uu1 t @ z)
scooting (v) skˈuːtɪŋ (s k uu1 t i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scoot(vi) ถลาไป, See also: ไปอย่างรวดเร็ว, Syn. dart, speed
scooter(n) รถของเล่นเด็กที่ใช้เท้าถีบ
scooter(n) รถมอเตอร์ไซด์ที่มีขนาดเล็กและมีแผ่นรองเท้า, See also: รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก, รถสคูเตอร์, Syn. motor scooter
motor scooter(n) รถจักรยานยนต์ขนาดเบา, Syn. scooter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scooter(สคูท'เทอะ) n. รถเด็กใช้เท้าถีบพื้น,รถจักรยานยนต์ชนิดเตี้ยของผู้ใหญ่ มีแผ่นวางเท้า,รถสคูเตอร์,เรือใบท้องแบนมีแคร่เลื่อน (ใช้วิ่งบนหิมะหรือในน้ำ)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机车[jī chē, ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] locomotive; train engine car; scooter, #13,551 [Add to Longdo]
伟士牌[Wěi shì pái, ㄨㄟˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ, / ] Vespa (scooter) [Add to Longdo]
伟士牌机车[Wěi shì pái jī chē, ㄨㄟˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] Vespa (scooter) [Add to Longdo]
助动车[zhù dóng chē, ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥˊ ㄔㄜ, / ] scooter (gas powered) [Add to Longdo]
踏板车[tà bǎn chē, ㄊㄚˋ ㄅㄢˇ ㄔㄜ, / ] scooter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Roller {m} | Roller {pl}scooter | scooters [Add to Longdo]
Tretroller {m}pedal-scooter [Add to Longdo]
abhauen | abhauendto scoot | scooting [Add to Longdo]
haut abscoots [Add to Longdo]
haute abscooted [Add to Longdo]
Augenfleck-Mandarinfisch {m} (Synchiropus ocellatus) [zool.]scooter blenny [Add to Longdo]
Motorrollerreifen {m}motor scooter tyre [Add to Longdo]
Rollerreifen {m}scooter tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクーター[suku-ta-] (n) scooter; (P) [Add to Longdo]
ニケツ[niketsu] (n) (sl) sharing the same seat on a bicycle, scooter, etc. [Add to Longdo]
メットイン[mettoin] (n) (See メット) scooter with a compartment under the seat to hold a helmet (wasei [Add to Longdo]
原チャ[げんチャ, gen cha] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle [Add to Longdo]
原チャリ[げんチャリ, gen chari] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle [Add to Longdo]
原付き[げんつき, gentsuki] (n) scooter; low power "motorized" bicycle (motorised); moped [Add to Longdo]
水中スクーター[すいちゅうスクーター, suichuu suku-ta-] (n) diver propulsion vehicle; DPV; underwater scooter [Add to Longdo]
水中スクーター・ダイブ;水中スクーターダイブ[すいちゅうスクーター・ダイブ(水中スクーター・ダイブ);すいちゅうスクーターダイブ(水中スクーターダイブ), suichuu suku-ta-. daibu ( suichuu suku-ta-. daibu ); suichuu suku-ta-daibu ( suichu] (n) dive on an underwater scooter; diver propulsion vehicle dive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top