ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scoot

S K UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scoot-, *scoot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scoot(vi) ถลาไป, See also: ไปอย่างรวดเร็ว, Syn. dart, speed
scooter(n) รถของเล่นเด็กที่ใช้เท้าถีบ
scooter(n) รถมอเตอร์ไซด์ที่มีขนาดเล็กและมีแผ่นรองเท้า, See also: รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก, รถสคูเตอร์, Syn. motor scooter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scooter(สคูท'เทอะ) n. รถเด็กใช้เท้าถีบพื้น,รถจักรยานยนต์ชนิดเตี้ยของผู้ใหญ่ มีแผ่นวางเท้า,รถสคูเตอร์,เรือใบท้องแบนมีแคร่เลื่อน (ใช้วิ่งบนหิมะหรือในน้ำ)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A twisto bikey, scoot jockey.คนบ้าวิ่งรถจ็อคกี้วิ่งหนี Mad Max (1979)
- Scoot jockeys?จ๊อกกี้วิ่งหนี? Mad Max (1979)
Scoot over, goddam it!เลื่อนไป The Blues Brothers (1980)
- Hey, would you scoot over a smidgen?แกเขยิบออกไปหน่อยได้มั้ย Nothing to Lose (1997)
Scoot over, let me see your homework.Scoot over, let me see your homework. Maid in Manhattan (2002)
Not much room back here. Scoot up, please.ข้างหลังไม่ค่อยมีที่ เขยิบหน่อย The Scorpion King (2002)
- Scoot over, bro.- ไปข้างหน้า .. ยอดเยี่ยม A Cinderella Story (2004)
Scoot down.ก้มลง Teeth (2007)
Scoot down, scoot down.ก้มลง ก้มลง Teeth (2007)
Come on, scoot down.เอาน่า ก้มลง Teeth (2007)
Scoot over.-ขยับไป Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
Scoot over; Scoot over, San;เขยิบไปหน่อยสิ แซน Changeling (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOOT S K UW1 T
SCOOTS S K UW1 T S
SCOOTER S K UW1 T ER0
SCOOTERS S K UW1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scoot (v) skˈuːt (s k uu1 t)
scoots (v) skˈuːts (s k uu1 t s)
scooted (v) skˈuːtɪd (s k uu1 t i d)
scooter (n) skˈuːtər (s k uu1 t @ r)
scooters (n) skˈuːtəz (s k uu1 t @ z)
scooting (v) skˈuːtɪŋ (s k uu1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助动车[zhù dóng chē, ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥˊ ㄔㄜ, / ] scooter (gas powered) [Add to Longdo]
踏板车[tà bǎn chē, ㄊㄚˋ ㄅㄢˇ ㄔㄜ, / ] scooter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクーター[suku-ta-] (n) scooter; (P) [Add to Longdo]
ニケツ[niketsu] (n) (sl) sharing the same seat on a bicycle, scooter, etc. [Add to Longdo]
メットイン[mettoin] (n) (See メット) scooter with a compartment under the seat to hold a helmet (wasei [Add to Longdo]
原チャ[げんチャ, gen cha] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle [Add to Longdo]
原チャリ[げんチャリ, gen chari] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle [Add to Longdo]
原付き[げんつき, gentsuki] (n) scooter; low power "motorized" bicycle (motorised); moped [Add to Longdo]
水中スクーター[すいちゅうスクーター, suichuu suku-ta-] (n) diver propulsion vehicle; DPV; underwater scooter [Add to Longdo]
水中スクーター・ダイブ;水中スクーターダイブ[すいちゅうスクーター・ダイブ(水中スクーター・ダイブ);すいちゅうスクーターダイブ(水中スクーターダイブ), suichuu suku-ta-. daibu ( suichuu suku-ta-. daibu ); suichuu suku-ta-daibu ( suichu] (n) dive on an underwater scooter; diver propulsion vehicle dive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scoot
   v 1: run or move very quickly or hastily; "She dashed into the
      yard" [syn: {dart}, {dash}, {scoot}, {scud}, {flash},
      {shoot}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top