ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revitalizes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revitalizes-, *revitalizes*, revitalize
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revitalizes (v) rˈiːvˈaɪtəlaɪzɪz (r ii1 v ai1 t @ l ai z i z)
revitalize (v) rˈiːvˈaɪtəlaɪz (r ii1 v ai1 t @ l ai z)
revitalized (v) rˈiːvˈaɪtəlaɪzd (r ii1 v ai1 t @ l ai z d)
revitalizing (v) rˈiːvˈaɪtəlaɪzɪŋ (r ii1 v ai1 t @ l ai z i ng)
revitalization (n) rˌiːvˌaɪtəlaɪzˈɛɪʃən (r ii2 v ai2 t @ l ai z ei1 sh @ n)
revitalizations (n) rˌiːvˌaɪtəlaɪzˈɛɪʃənz (r ii2 v ai2 t @ l ai z ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revitalize(vt) ให้ชีวิตใหม่, See also: ให้พลังใหม่, Syn. renew, revive
revitalization(n) การให้พลังงานใหม่, See also: การทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, Syn. renewal, rejuvenation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revitalize(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นแข็ง(v) reinvigorate, See also: revitalize, Syn. เส้นตึง, Example: เถาเอ็นอ่อนใช้ต้มดื่มบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง แก้เส้นแข็ง แก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็น
ชูกำลัง(v) stimulate one's spirits, See also: raise one's spirits, enthuse, reinvigorate, revitalize, Syn. บำรุงกำลัง, Example: ตัวยาแก่นจันทน์ชะมดจะช่วยชูกำลังทำให้หัวใจชื่นบาน, Thai Definition: ทำให้มีกำลังดีขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary
REVITALIZE R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z
REVITALIZED R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z D
REVITALIZING R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z IH0 NG
REVITALIZATION R IY2 V AY2 T AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搞活[gǎo huó, ㄍㄠˇ ㄏㄨㄛˊ, ] to enliven; to invigorate; to revitalize, #16,793 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiederbelebung {f}revitalization [Add to Longdo]
besser nutzbarrevitalize [Add to Longdo]
wiederbeleben; neu belebento revitalize [Add to Longdo]
wiederbeleben; wiedererstarken | wiederbelebend; neu belebend | wieder belebt; neu belebt | belebt neuto reinvigorate | revitalizing | revitalized | revitalizes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活性化[かっせいか, kasseika] (n,vs) activation; stimulation; revitalization; invigoration [Add to Longdo]
興し;起こし[おこし, okoshi] (suf) development; revitalization [Add to Longdo]
経済復興[けいざいふっこう, keizaifukkou] (n) economic revitalization; economic revitalisation; rebuilding of an economy [Add to Longdo]
村興し;村おこし;村起こし[むらおこし, muraokoshi] (n) revitalization of a village; village renewal (project) [Add to Longdo]
地域おこし;地域興し;地域起こし[ちいきおこし, chiikiokoshi] (n) revitalization of an area [Add to Longdo]
町興し;町おこし;町起こし[まちおこし, machiokoshi] (n) revitalization of a town; town renewal (project) [Add to Longdo]
補法[ほほう, hohou] (n) revitalizing treatment that stimulates the organs or the meridians (in Chinese medicine) [Add to Longdo]
補薬[ほやく, hoyaku] (n) (1) adjuvant; (2) (See 補法) revitalizing stimulant (in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top