ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recurring

R IH0 K ER1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recurring-, *recurring*, recurr
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recurring decimal; circulating decimal; periodic decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurring relation; recurrence relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recurringA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
recurringWe must prevent this type of incident from recurring.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทศนิยมซ้ำ[thotsaniyom sam] (n, exp) EN: recurring decimal

CMU English Pronouncing Dictionary
RECURRING R IH0 K ER1 IH0 NG
RECURRING R IY0 K ER1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recurring (v) rˈɪkˈɜːʳrɪŋ (r i1 k @@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环小数[xún huán xiǎo shù, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] recurring decimal, #207,995 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
去来[きょらい, kyorai] (n,vs) coming and going; recurring (esp. thoughts); (P) [Add to Longdo]
経常収益[けいじょうしゅうえき, keijoushuueki] (n) ordinary revenue; recurring income; income before tax [Add to Longdo]
循環小数[じゅんかんしょうすう, junkanshousuu] (n) recurring decimal [Add to Longdo]
畳韻[じょういん, jouin] (n) repeated (recurring) rhymes (in Chinese poetry) [Add to Longdo]
臨時収入[りんじしゅうにゅう, rinjishuunyuu] (n) casual income; extraordinary revenue; incidental income; nonrecurring income; perquisite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  recurring
      adj 1: coming back; "a revenant ghost" [syn: {recurring},
             {revenant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top