ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plastered

P L AE1 S T ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plastered-, *plastered*, plaster, plastere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plastered(adj) เมามาก (คำสแลง), Syn. drunk

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมา[mao = māo] (v) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated  FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLASTERED P L AE1 S T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plastered (v) plˈaːstəd (p l aa1 s t @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
べっとり[bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely [Add to Longdo]
塗籠;塗篭[ぬりごめ, nurigome] (n) (See 寝殿造り) interior closed room with heavily plastered walls in a Heian palace [Add to Longdo]
壁下地[かべしたじ, kabeshitaji] (n) framework (for a mud-plastered wall) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plastered
   adj 1: (of hair) made smooth by applying a sticky or glossy
       substance; "black hair plastered with pomade" [syn:
       {plastered}, {slicked}]
   2: (of walls) covered with a coat of plaster [syn: {plastered},
     {sealed}]
   3: very drunk [syn: {besotted}, {blind drunk}, {blotto},
     {crocked}, {cockeyed}, {fuddled}, {loaded}, {pie-eyed},
     {pissed}, {pixilated}, {plastered}, {slopped}, {sloshed},
     {smashed}, {soaked}, {soused}, {sozzled}, {squiffy}, {stiff},
     {tight}, {wet}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top