ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ocelot

AA1 S AH0 L AA2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ocelot-, *ocelot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ocelot(n) สัตว์จำพวกแมวชนิดหนึ่งคล้ายเสือดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ocelot(โอ'ซะลอท) n. แมวชนิดหนึ่งที่คล้ายเสือดาว

English-Thai: Nontri Dictionary
ocelot(n) แมวป่า

CMU English Pronouncing Dictionary
OCELOT AA1 S AH0 L AA2 T
OCELOT'S AA1 S AH0 L AA2 T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
オセロット[oserotto] (n) ocelot (feline, Felis pardalis) [Add to Longdo]
虎猫[とらねこ, toraneko] (n) ocelot (feline, Felis pardalis); tabby cat; tiger cat; wild cat (feline, Felis tigrina) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ocelot
   n 1: nocturnal wildcat of Central America and South America
      having a dark-spotted buff-brown coat [syn: {ocelot},
      {panther cat}, {Felis pardalis}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top