ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liquids

L IH1 K W AH0 D Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquids-, *liquids*, liquid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remember those joggers who were trying to blow up the airliners by sneaking liquids through security and combining them onboard?จำไอ้พวกโง่ที่พยายามจะระเบิดเครื่องบิน โดยการลักรอบเอากรดของเหลว ขึ้นไปบนเครื่องได้มั้ย Transporter 3 (2008)
On particulate liquids in a high humidity environmentที่เกี่ยวกับของเหลว ในสภาพแวดล้อมความชื้นสูง Road Kill (2009)
We should've taken the car. You can leave, bring liquids when you want.เราน่าขับรถไป ไปเมื่อไหร่ก็ได้ นำของเหลวไปยังได้ Hecks on a Plane (2011)
All liquids and gels must be in sealed bottles no larger than 3 ounces.ของเหลวหรือเจลทุกชนิดต้องถูกบรรจุในขวด Course Listing Unavailable (2012)
I pour liquids into cups every single day.ฉันเทน้ำใส่ถ้วยทุกวัน Re-launch (2012)
See, the high rate of speed at which a bullet enters the body causes displacement in the liquids surrounding it.เมื่อกระสุนเข้าสู่ร่างกาย ด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุทำให้ของเหลวรอบๆ มันมีเปลี่ยนแปลง The Fact in the Fiction (2013)
The bonds that join atoms to make solids and liquids on earth are not strong enough to withstand the heat of the broiling sun.ที่จะทำให้ของแข็งและ ของเหลวที่อยู่ในแผ่นดิน ยังไม่แข็งแรงพอที่จะทน ความร้อนของดวงอาทิตย์ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liquidsA sponge absorbs liquids.
liquidsI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
liquidsWater and oil are both liquids.

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUIDS L IH1 K W AH0 D Z
LIQUIDS L IH1 K W IH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquids (n) lˈɪkwɪdz (l i1 k w i d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポテポテ[potepote] (adv,vs) thick (of liquids); stodgy [Add to Longdo]
重液[じゅうえき, juueki] (n) heavy liquids [Add to Longdo]
注ぎ込む[そそぎこむ, sosogikomu] (v5m,vt) to pour into (liquids); to pump into; (P) [Add to Longdo]
湯桶[ゆとう, yutou] (n) (See 湯桶読み) pail-like wooden container typically lacquered in Japanese style, used for holding and serving hot liquids [Add to Longdo]
半挿;匜(oK);楾[はんぞう, hanzou] (n) (1) tea pot like object made typically of lacquer ware and used to pour hot and cold liquids; (2) basin of water with two handles on either side used for washing one's face or hands [Add to Longdo]
漏洩;漏泄;漏えい[ろうえい;ろうせつ(漏洩;漏泄), rouei ; rousetsu ( rouei ; rou setsu )] (n,vs) disclosure; leakage (e.g. of gas or liquids or information); escape (e.g. of gas) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top