ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kipp

K IH1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kipp-, *kipp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kipper(vt) ทำให้เนื้อปลาสุกด้วยการรมควัน
kipper(n) ปลารมควัน (มักเป็นปลาเฮอริง), Syn. smoked herring
kipper(sl) หน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kipper(คิพ'เพอะ) n. ปลาแซลมอนหรือเฮอริง
skipper(สคีพ'เพอะ) n.,vt. (เป็น) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ,ผู้นำทีม
skippet(สคิพ'พีท) n. กล่องกลมขนาดเล็กสำหรับเก็บตราประทับราชการหรือส่วนตัว
yom kippur(โยม,โยมคิพ'เพอะ) n. วันศักดิ์สิทธิ์ของยิววันหนึ่ง เป็นวันอดอาหารและสวดมนต์ทั้งวันในโบสถ์ยิว.

English-Thai: Nontri Dictionary
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kipp's apparatusเครื่องสำเร็จของคิปป์, อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่างของเหลวกับของแข็งโดยใช้ปริมาณของแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยา เช่น การเตรียมแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากปฏิกิริยาระหว่างกรดเกลือกับไอออน(II)ซัลไฟด์ ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงกล้วย[duang klūay] (n) EN: Skipper
หนอนม้วนใบก้วย[nøn mūan bai klūay] (n, exp) EN: Skipper

CMU English Pronouncing Dictionary
KIPP K IH1 P
KIPPER K IH1 P ER0
KIPPES K IH1 P S
KIPPUR K IH1 P ER0
KIPPERS K IH1 P ER0 Z
KIPPERMAN K IH1 P ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kippax (n) kˈɪpæks (k i1 p a k s)
kipped (v) kˈɪpt (k i1 p t)
kipper (n) kˈɪpər (k i1 p @ r)
kippers (n) kˈɪpəz (k i1 p @ z)
kipping (v) kˈɪpɪŋ (k i1 p i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
kippen(vt) |kippte, hat gekippt| เท(น้ำหรือของเหลวอื่นๆ) เช่น Ich habe Cola über mein Laptop gekippt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kippe {f}; Zigarettenkippe {f}; Zigarettenstummel {m}(cigarette) stub; end; butt; fag end [Add to Longdo]
Kippe {f}tip; dump [Add to Longdo]
Kipper {m} (LKW)dump truck [Add to Longdo]
Kippfenster {n}bottom hung window [Add to Longdo]
Kippfrequenz {f}sweep frequency [Add to Longdo]
Kipphebel {m}rocker arm; rocker lever [Add to Longdo]
Kipphebel {m}rocking level; rocking [Add to Longdo]
Kipphebelbremse {f}cantilever brake [Add to Longdo]
Kipphebelventil {n}toggle valve [Add to Longdo]
Kippkarren {m}tipcart; tipping chart [Add to Longdo]
Kipplaster {m}dumper truck [Add to Longdo]
Kippmoment {n}breakdown torque [Add to Longdo]
Kipprotor {m}; Tiltrotor {m}tiltrotor [Add to Longdo]
Kippschalter {m}tappet switch [Add to Longdo]
Kippschalter {m}; Kipphebeschalter {m}; Wechselschalter {m}toggle switch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
ぴょんぴょん[pyonpyon] (adv) hopping; skipping; (P) [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
ら抜き[らぬき, ranuki] (n) (abbr) (See ら抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation [Add to Longdo]
キッパー[kippa-] (n) kipper (i.e. kippered fish) [Add to Longdo]
キップ[kippu] (n) kip; (P) [Add to Longdo]
スキッパー[sukippa-] (n) skipper; (P) [Add to Longdo]
スキップ[sukippu] (n,vs) skip [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切符[きっぷ, kippu] Fahrkarte, Eintrittskarte [Add to Longdo]
切符売り場[きっぷうりば, kippuuriba] Fahrkartenschalter [Add to Longdo]
吉報[きっぽう, kippou] gute_Nachricht, erfreuliche_Nachricht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top