ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judges

JH AH1 JH IH0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judges-, *judges*, judge
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgesผู้พิพากษา [TU Subject Heading]
Judgesผู้ตัดสิน [การแพทย์]
Judges (Islamic law)ดะโต๊ะยุติธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judgesAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
judgesSome were under the impression that the judges had not chosen wisely.
judgesYoung people are often poor judges of their own abilities.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคัดค้านผู้พิพากษา[kān khatkhān phūphiphāksā] (n, exp) EN: challenge of judges
ตุลาการ[tulākān] (n) EN: judge ; arbitrator ; arbiter ; adjudicator ; body of judges ; bench  FR: juge [m] ; magistrat [m] ; magistrature [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDGES JH AH1 JH IH0 Z
JUDGES' JH AH1 JH IH0 Z
JUDGESHIP JH AH1 JH SH IH2 P
JUDGESHIPS JH AH1 JH SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judges (v) ʤˈʌʤɪz (jh uh1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
士師記[ししき, shishiki] (n) Book of Judges (of the Bible) [Add to Longdo]
勝負審判交替[しょうぶしんぱんこうたい, shoubushinpankoutai] (n) change of sumo judges [Add to Longdo]
審神者[さにわ(ik), saniwa (ik)] (n) (arch) (obsc) person who judges which god or spirit has taken possession of a miko (Shinto) [Add to Longdo]
審判委員[しんぱんいいん, shinpan'iin] (n) five ringside judges (sumo) [Add to Longdo]
二枚鑑札[にまいかんさつ, nimaikansatsu] (n) holding two positions at once (esp. of sumo rikishi or judges who are also coaches) [Add to Longdo]
判検事[はんけんじ, hankenji] (n) judges and prosecutors [Add to Longdo]
優勢勝ち[ゆうせいがち, yuuseigachi] (n) {MA} winning by judges' decision (in judo) [Add to Longdo]
閻魔[えんま, enma] (n) {Buddh} Yama (king of the world of the dead, who judges the dead) [Add to Longdo]
閻魔王[えんまおう, enmaou] (n) (hon) {Buddh} (See 閻魔) Yamaraja (king of the world of the dead, who judges the dead) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Judges
   n 1: a book of the Old Testament that tells the history of
      Israel under the leaders known as judges [syn: {Judges},
      {Book of Judges}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top