ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infarct

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infarct-, *infarct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infarct(n) บริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน
infarction(n) การเกิดเนื้อตายเนื่องจากขาดการไหลเวียนของโลหิต, See also: บริเวณเนื้อตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infarct(อินฟาร์คทฺ') n. บริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน, See also: infarcted adj.
infarction(อินฟาร์ค'เชิน) n. การเกิดบริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน,บริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน
myocardial infarctionกล้ามเนื้อหัวใจตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infarctเนื้อตายเหตุขาดเลือด [มีความหมายเหมือนกับ infarction ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infarction๑. การเกิดเนื้อตายเหตุขาดเลือด๒. เนื้อตายเหตุขาดเลือด [มีความหมายเหมือนกับ infarct] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infarctกล้ามเนื้อตาย, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, ตาย, การขาดแคลนเลือดมาเลี้ยง, การตาย, ขาดเลือดเลี้ยง, ขาดเลือดมาเลี้ยง, การขาดเลือดเลี้ยง, เนื้อเยื่อตายจากการขาดเลือด [การแพทย์]
Infarct, Anemicอินฟาร์คชนิดสีซีด [การแพทย์]
Infarct, Hemorrhagicมีเลือดออก [การแพทย์]
Infarct, Massiveอินฟาร์คขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Infarct, Massiveกล้ามเนื้อหัวใจตายขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Infarct, Muralมิวรัลอินฟาร์ค [การแพทย์]
Infarct, Septicเนื้อตายเพราะขาดเลือดมาเลี้ยง [การแพทย์]
Infarct, Transmuralทรานสมิวรัลอินฟาร์ค [การแพทย์]
Infarctionการอุดตาย, เนื้อตาย, ขาดเลือด, การเกิดเนื้อตายเนื่องจากหลอดโลหิตที่ไปเลี้ยงถูก, ขาดโลหิต, การตาย, เนื้อตายจากขาดเลือด, เนื้อขาดเลือดตาย, ตายจากการขาดเลือด [การแพทย์]
Infarction, Hemorrhagicขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง, การตายชนิดตกเลือด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
infarction[อิน ฟาร์ค ชั่น] (n) เป็นการตายของเนื้อเยื่อ (necrosis)เนื่องจากบริเวรที่เกิดปัญหามีเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอหรือไม่มีเลือดไปเลี้ยงเลยทำให้เกีดเป็นบริเวณเนื้อตาย อาจเกีดจากการอุดตัน การแตกของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง ซึ่งรอยโรคที่เกิดจากพภาวะดังกล่าวเรียกว่า an infarct (มาจากภาษาลาตินคำว่า infartus "อุดตัน.) ตัวอย่าง cerebral infarction "เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง"

CMU English Pronouncing Dictionary
INFARCTION IH2 N F AA1 R K SH AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Infarkt {m} | Infarkte {pl}infarct | infarcts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラクナ梗塞[ラクナこうそく, rakuna kousoku] (n) lacunar infarction [Add to Longdo]
急性心筋梗塞[きゅうせいしんきんこうそく, kyuuseishinkinkousoku] (n) acute myocardial infarction; AMI [Add to Longdo]
梗塞[こうそく, kousoku] (n,vs) stoppage; tightness; block; infarction [Add to Longdo]
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction) [Add to Longdo]
心筋梗塞[しんきんこうそく, shinkinkousoku] (n) heart attack; myocardial infarction [Add to Longdo]
脳梗塞;脳硬塞;脳こうそく[のうこうそく, noukousoku] (n) stroke (blocked blood vessel in brain); cerebral infarction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  infarct
      n 1: localized necrosis resulting from obstruction of the blood
           supply [syn: {infarct}, {infarction}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top