ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hook

HH UH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hook-, *hook*
English-Thai: Longdo Dictionary
hooky(n, jargon) |Amer.| การโดดเรียน, การขาดเรียน, Syn. truant Brit.
play hooky(jargon) |Amer.| โดดเรียน, ไม่ไปโรงเรียน, Syn. play truant Brit.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hook(vi) เกี่ยว, See also: ติดตะขอ
hook(vt) เกี่ยว, See also: ติดตะขอ
hook(vt) ขโมย (คำสแลง), See also: ฉก, ชิง, วิ่งราว
hook(vi) งอ, See also: โค้ง, งุ้ม
hook(vt) งอ, See also: โค้ง, งุ้ม, Syn. arch, bend, crook
hook(n) ตะขอ, See also: ที่เกี่ยว, ตะขอแขวน, ขอ
hook(vi) เป็นโสเภณี
hook(sl) ทำให้ติดบางอย่าง (อาจไม่ใช่ยา)
hooked(adj) ซึ่งงองุ้ม, See also: ซึ่งเหมือนตะขอ
hooked(adj) ซึ่งติดยา, See also: ซึ่งติดยาเสพติด, Syn. addicted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hook(ฮุค) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบ็ดปลา,เคียว,สับ,กับดัก,หลุมพราง,หญิงโสเภณี,หมัดสอยดาว,คุ้งแม่น้ำ -Phr. (by hook or by crook โดยวิธีการวิธีหนึ่ง) vt. เกี่ยวติด,ใช้ตะขอเกี่ยว,ใช้เบ็ดตก,ล่อ,หลอกลวง,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,ต่อยหมัดตวัดหรือสอยดาว. vi. ยึดติดหรือเกี่ยวโดย
hooka(ฮูค'คะ) n. กล้องสูบยาวที่ต่อผ่านหม้อน้ำ,หม้อละกู่
hookah(ฮูค'คะ) n. กล้องสูบยาวที่ต่อผ่านหม้อน้ำ,หม้อละกู่
hooked(ฮุคทฺ) adj. คล้ายตะขอ,งอคล้ายตะขอเป็นตะขอ,ติดยาเสพติด,ถูกครอบงำ
hooker(ฮุค'เคอะ) n. เรือที่เชื่องช้า,เรือที่พายไม่คล่องมือ,หญิงโสเภณี,ผู้ที่ทำให้คนอื่นติดยาเสพติด,การดื่มมาก,เหล้าแก้วใหญ่
hookworm(ฮุค'เวิร์ม) n. พยาธิปากขอ
buttonhookn. ดุมตะขอเกี่ยว
catihook(แคน'ทิฮุด) n. อุปกรณ์งัดเสา,อุปกรณ์เปลี่ยนเสา
fish hook(ฟิช'ฮุค) n. เบ็ดตกปลา
grabhookn. ขอชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
hook(n) ขอ,เบ็ด,เคียว,ห่วง,หลุมพราง
hook(vt) เกี่ยวขอ,เกาะ,ตวัด,เหวี่ยง,ล่อ,ล้วงกระเป๋า
hookworm(n) พยาธิปากขอ
billhook(n) ง้าว,มีดขอ
fishhook(n) เบ็ดตกปลา
shook(vt pt ของ) shake

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Hooke jointข้อต่อฮุก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hookworm; ancylostome; ankylostomeพยาธิปากขอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hooke's lawกฎของฮุก, กฎที่กล่าวว่า เมื่อมีแรงดึงหรือกดวัสดุ ความยาวที่ยืดออกหรือหดเข้าของวัสดุจะเป็นสัดส่วนกับแรง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hookwormพยาธิปากขอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hookworm diseaseโรคพยาธิปากขอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hookwormsพยาธิปากขอ [TU Subject Heading]
Hookwormsพยาธิปากขอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hookA strange fish is on the hook.
hookDid Tom use to play hooky?
hookHang your coat on the hook.
hookHang your hat on the hook.
hookHang your jacket on the hook by the door.
hookHe hung his coat on a hook.
hookHe hung his jacket on a hook.
hookHe put live bait on a hook.
hookI got several bites but could not hook a fish.
hookI put a bait on a hook.
hookLet me off the hook this time, please.
hookThe hook doesn't catch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ็ด(n) fishhook, See also: hook, barbed hook, Example: ชาวไร่ ชาวนา หาปลาโดยใช้เครื่องมือที่ใช้มาแต่โบราณกาล เช่น ลอบ เบ็ด แห สวิง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับตกปลา หรือกุ้ง รูปเป็นขอสำหรับเกี่ยวเหยื่อ ส่วนมากมีเงี่ยง
หญิงหากิน(n) prostitute, See also: hooker, whore, harlot, street-walker, Syn. โสเภณี, อีตัว, กระหรี่, Example: หล่อนเป็นหญิงหากิน
มอระกู่(n) hookah, See also: hubble-bubble, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: หม้อสูบยาของชาวอาหรับ, Notes: (ชวา)
เกี่ยว(v) hook, See also: seize, catch, fasten, hitch, clasp, Syn. จับ, รวบ, คล้อง, เกาะเกี่ยว, Example: มันใช้ปลายหางของมันเกี่ยวเป็นตะขอหรือดึงอะไรๆ ได้คล้ายมือเวลามันไต่ไปมา, Thai Definition: เกาะติดหรือเหนี่ยวไว้
เกี่ยวเบ็ด(v) hook, See also: catch, entrap, Example: พี่ชายเขาไปจัดการเอาเหยื่อ ไส้เดือนเกี่ยวเบ็ด, Thai Definition: เอาเบ็ดไปเกี่ยวเหยื่อ, เอาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ด
เกี่ยวก้อย(v) hook each other's little finger, See also: be hand in hand, Example: เมื่อยามควงคู่ไปกับคู่รักก็อยากจะเกี่ยวก้อย เดินเล่น ไปทุกที่ที่เขาอยากไป, Thai Definition: เอานิ้วก้อยคล้องกัน
ขอสับ(n) hook, Example: หน้าต่างทุกบานเปิดกว้างสับขอสับไว้อย่างเรียบร้อย, Count Unit: อัน, Thai Definition: โลหะที่ปลายงอเป็นตาขอสำหรับเกี่ยวที่ขอรับ
เงี่ยง(n) barb, See also: hook, Example: คุณควรรู้จักการทำฉมวกติดเงี่ยงไว้ตอนปลายเพื่อช่วยมิให้ปลายหลุดไป, Count Unit: เงี่ยง, Thai Definition: แง่ของสิ่งของบางอย่าง มีรูปหยักตอนปลายเช่นเบ็ดหรือลูกศร
ปากขอ(n) hookworm, Syn. พยาธิปากขอ, Example: เด็กไทยส่วนใหญ่มีโรคหนอนพยาธิ เช่น พยาธิปากขอ ไส้เดือน ตัวอ่อนสตรองจิลอยด์สเตอร์โครารีส, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อพยาธิตัวกลมขนาดเล็กหลายชนิดในวงศ์ Ancylostomatidae ปากมีลักษณะแข็งแรง ลำตัวตอนหน้าโค้งขึ้นลักษณะคล้ายเบ็ด ส่วนใหญ่ดูดเลือดในลำไส้เล็กของมนุษย์และสัตว์ ขนาดเล็กที่สุดยาว 5 มิลลิเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดยาว 30 มิลลิเมตร
พยาธิปากขอ(n) hookworm, Example: ถ้าผู้ป่วยที่มีพยาธิปากขอไปถ่ายอุจจาระไว้บนดิน ไข่พยาธิจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอีก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อพยาธิขนาดเท่าเข็มหมุด ที่ปากมีฟันเป็นขอโค้งคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ด[bet] (n) EN: fishhook ; hook ; barbed hook  FR: hameçon [m]
โดดร่ม[dōt rom] (v, exp) EN: play truant ; play hooky
จมูกงุ้ม[jamūk ngum] (n, exp) EN: aquiline nose ; hooked nose  FR: nez aquilin [m]
เข็มควัก[khemkhwak] (n) EN: crochet hook
เข็มถักโครเชต์[khem thak khrōchēt] (n, exp) EN: crochet hook
คล้อง[khløng] (v) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang  FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
ขอ[khø] (n) EN: hook  FR: crochet [m] ; agrafe [f]
ขอเกี่ยว[khøkīo] (n) EN: hook  FR: agrafe de vêtement [f]
เกี่ยว[kīo] (v) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp  FR: accrocher ; attacher
งุ้ม[ngum] (adj) EN: curved down ; hooked ; kook-shaped ; aquiline ; bent downward

CMU English Pronouncing Dictionary
HOOK HH UH1 K
HOOKS HH UH1 K S
HOOKY HH UH1 K IY0
HOOKE HH UH1 K
HOOKED HH UH1 K T
HOOKER HH UH1 K ER0
HOOK'S HH UH1 K S
HOOKUP HH UH1 K AH2 P
HOOKERS HH UH1 K ER0 Z
HOOKING HH UH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hook (v) hˈuk (h u1 k)
hooks (v) hˈuks (h u1 k s)
hooky (n) hˈukiː (h u1 k ii)
hookah (n) hˈukə (h u1 k @)
hooked (v) hˈukt (h u1 k t)
hooker (n) hˈukər (h u1 k @ r)
hook-up (n) hˈuk-ʌp (h u1 k - uh p)
hookahs (n) hˈukəz (h u1 k @ z)
hookers (n) hˈukəz (h u1 k @ z)
hooking (v) hˈukɪŋ (h u1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勾手[gōu shǒu, ㄍㄡ ㄕㄡˇ, ] hook shot, #39,444 [Add to Longdo]
胡克[Hú kè, ㄏㄨˊ ㄎㄜˋ, ] Hook or Hooke (name); Robert Hooke (1635-1703), brilliant English experimental scientist and inventor, #63,949 [Add to Longdo]
勾拳[gōu quán, ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, ] hook (punch in boxing) [Add to Longdo]
胡克定律[Hú kè dìng lǜ, ㄏㄨˊ ㄎㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, ] Hooke's law [Add to Longdo]
钩子[gōu zi, ㄍㄡ ㄗ˙, / ] hook [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufhänger {m} | Aufhänger {pl}hook | hooks [Add to Longdo]
Haken {m} | Haken {pl} | Haken und Ösehook | hooks | hook and eye [Add to Longdo]
Hakenkopfschraube {f}hook bolt [Add to Longdo]
Hakenmaul {n}hook aperture [Add to Longdo]
Hookesches GesetzHooke's law [Add to Longdo]
Kinnhaken {m}hook to the chin [Add to Longdo]
Stechpegel {m} | Stechpalmen {pl}; Stechpalmenzweige {pl}hook gauge | hollies [Add to Longdo]
Hau ab!Hook it! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
かぎ縄;鉤縄[かぎなわ, kaginawa] (n) ninja rope with grappling hook [Add to Longdo]
ちょん掛け;ちょん掛[ちょんがけ, chongake] (n) pulling heel hook (sumo) [Add to Longdo]
アイフック[aifukku] (n) eye hook; eyehook [Add to Longdo]
アメリカ鉤虫[アメリカこうちゅう, amerika kouchuu] (n) New World hookworm (Necator americanus) [Add to Longdo]
オフフック[ofufukku] (n) off hook (line); OH [Add to Longdo]
オンフック[onfukku] (n) {comp} on hook [Add to Longdo]
サビ;さび[sabi ; sabi] (n) (1) hook (high point of a song); (2) (さび only) (abbr) (See 山葵) (at a sushi shop) wasabi [Add to Longdo]
サボる[sabo ru] (v5r,vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フック[ふっく, fukku] hook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hook
   n 1: a catch for locking a door
   2: a sharp curve or crook; a shape resembling a hook [syn:
     {hook}, {crotchet}]
   3: anything that serves as an enticement [syn: {bait}, {come-
     on}, {hook}, {lure}, {sweetener}]
   4: a mechanical device that is curved or bent to suspend or hold
     or pull something [syn: {hook}, {claw}]
   5: a curved or bent implement for suspending or pulling
     something
   6: a golf shot that curves to the left for a right-handed
     golfer; "he took lessons to cure his hooking" [syn: {hook},
     {draw}, {hooking}]
   7: a short swinging punch delivered from the side with the elbow
     bent
   8: a basketball shot made over the head with the hand that is
     farther from the basket [syn: {hook shot}, {hook}]
   v 1: fasten with a hook [ant: {unhook}]
   2: rip off; ask an unreasonable price [syn: {overcharge},
     {soak}, {surcharge}, {gazump}, {fleece}, {plume}, {pluck},
     {rob}, {hook}] [ant: {undercharge}]
   3: make a piece of needlework by interlocking and looping thread
     with a hooked needle; "She sat there crocheting all day"
     [syn: {crochet}, {hook}]
   4: hit a ball and put a spin on it so that it travels to the
     left
   5: take by theft; "Someone snitched my wallet!" [syn: {hook},
     {snitch}, {thieve}, {cop}, {knock off}, {glom}]
   6: make off with belongings of others [syn: {pilfer}, {cabbage},
     {purloin}, {pinch}, {abstract}, {snarf}, {swipe}, {hook},
     {sneak}, {filch}, {nobble}, {lift}]
   7: hit with a hook; "His opponent hooked him badly"
   8: catch with a hook; "hook a fish"
   9: to cause (someone or oneself) to become dependent (on
     something, especially a narcotic drug) [syn: {addict},
     {hook}]
   10: secure with the foot; "hook the ball"
   11: entice and trap; "The car salesman had snared three
     potential customers" [syn: {hook}, {snare}]
   12: approach with an offer of sexual favors; "he was solicited
     by a prostitute"; "The young man was caught soliciting in
     the park" [syn: {hook}, {solicit}, {accost}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top