ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

give back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give back-, *give back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give back(phrv) คืน, See also: ให้คืน, นำกลับมา, จ่ายคืน, Syn. get back, hand back, have back
give back(phrv) สะท้อนกลับ
give back(phrv) ชดใช้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give backHe forgot to give back my dictionary.
give backI must give back the book to him by tomorrow.
give backIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืน[kheūn] (v) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: rendre ; restituer
กลับคืน[klapkheūn] (v) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back  FR: restituer ; restaurer ; rétablir
ส่งคืน[song kheūn] (v, exp) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: renvoyer ; retourner ;

Japanese-English: EDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] (v5s,vt) to restore; to put back; to return; to give back; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  give back
      v 1: pay back; "Please refund me my money" [syn: {refund},
           {return}, {repay}, {give back}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top