ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enrage

EH0 N R EY1 JH   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrage-, *enrage*
Possible hiragana form: えんらげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enrage[VT] ทำให้โมโห, See also: ทำให้เกรี้ยวกราด, ทำให้เดือดดาล, ทำให้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, Syn. anger, infuriate, madden

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrage(เอนเรจ') vt. ทำให้โกรธแค้น, See also: enragedly adv. ดูenrage enragement n. ดูenrage -pl. enragement n. ดูenrage

English-Thai: Nontri Dictionary
enrage(vi) เดือดดาล,โกรธ,บ้าคลั่ง,โหมกระหน่ำ,ลุกลาม
enrage(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้เคือง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enragedโกรธจัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm enraged. I wanted to kill this little fuck.โคตรโกรธเลย ฉันจะฆ่าไอระยำนี่ Goodfellas (1990)
It enrages, it increases.อย่างเกรี้ยวกราด และเพิ่มขึ้น March of the Penguins (2005)
- Angry. Enraged. - Exactly.โกรธมาก แน่นอน Saw IV (2007)
Some are wives enraged by the betrayal Of those they trusted.บางคนเป็นภรรยาที่กริ้วโกรธ เพราะถูกหักหลัง จากคนที่เธอไว้ใจ There's Always a Woman (2008)
The defeat of Cao's forces enraged Cao.ความฟ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้โจโฉโกรธ. Three Kingdoms (2008)
-You and I are vaches enragees. -That's exactly what we are. Mad cows.พวกเราคือ "vaches enrag้es" / นั่นคือเราเลยละ "วัวบ้า" Julie & Julia (2009)
Look at the way he rams her! Like an enraged bull!ดูวิธีที่เค้ากระทุ้งเธอสิ อย่างกับกระทิงดุแหนะ Legends (2010)
If my food is overcooked in a restaurant, I get enraged.ถ้าอาหารผมมันไหม้ไป ผมจะโมโห I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
The audience was so enraged at having a disabled person in their midst, you know what they did?ผู้ชมดูโกรธเกรี้ยว ที่เห็นคนไม่สมประกอบ นั่งดูโชว์ร่วมกับพวกเขา คุณรู้มั้ยพวกเขาทำอะไร? The Rocky Horror Glee Show (2010)
He's enraged. He's going to attack again soon.เขากำลังโมโห เขาต้องลงมืออีกครั้งแน่นอน Compromising Positions (2010)
Am I the only person enraged by the fact that corporations are taking human form?องค์กรใช้สิทธิครอบงำความเป็นมนุษย์? Digital Exploration of Interior Design (2012)
That would enrage a stalker.ซึ่งอาจทำให้คนแอบตามโกรธแค้น The Company (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enrageDon't you know he is enraged at your insult?
enrageSo. Having had all that done to him it would be stranger if he wasn't enraged.
enrageThe members of the opposition party were enraged against the bill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่วยวน[V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวน[V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
แค้นใจ[v.] (khaēnjai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged   FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
คนบ้า[n. exp.] (khon bā) EN: madman ; insane person ; maniac   FR: fou [m] ; folle [f] ; sot [m] ; sotte [f] ; enragé [m] ; enragée [f] ; obsédé [m] ; obsédée [f]
คนบ้าหนัง[n. exp.] (khon bā nang) FR: cinéphile enragé [m]
กราดเกรี้ยว[adj.] (krātkrīo) EN: furious ; enraged   
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
ล้อ [v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of   FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENRAGE    EH0 N R EY1 JH
ENRAGED    EH0 N R EY1 JH D
ENRAGED    AH0 N R EY1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enrage    (v) ˈɪnrˈɛɪʤ (i1 n r ei1 jh)
enraged    (v) ˈɪnrˈɛɪʤd (i1 n r ei1 jh d)
enrages    (v) ˈɪnrˈɛɪʤɪz (i1 n r ei1 jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] enraged [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] enraged; resentful; to hate; to desist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブチ切れる;ぶち切れる[ブチきれる(ブチ切れる);ブチぎれる(ブチ切れる);ぶちきれる(ぶち切れる);ぶちぎれる(ぶち切れる), buchi kireru ( buchi kire ru ); buchi gireru ( buchi kire ru ); buchikireru ( buchi] (v1) (col) (See ブチ切れ) to be enraged; to flip out [Add to Longdo]
嚇怒;赫怒[かくど, kakudo] (n,vs) greatly enraged; furious [Add to Longdo]
激昂;激高[げっこう;げきこう, gekkou ; gekikou] (n,vs) excited; exasperated; indignant; rage; enraged [Add to Longdo]
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret) [Add to Longdo]
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others [Add to Longdo]
憤る[むずかる, muzukaru] (v5r,vi) to be angry; to resent; to be enraged; to be indignant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enrage
      v 1: put into a rage; make violently angry

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top