ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

end of the world

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -end of the world-, *end of the world*, end of the worl
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
End of the worldอวสานของโลก [TU Subject Heading]
End of the world (Astronomy)อวสานของโลก (ดาราศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
end of the worldProphets have been forecasting the end of the world for centuries.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世界末日[shì jiè mò rì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄖˋ, ] end of the world, #13,273 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
減るもんじゃない[へるもんじゃない, herumonjanai] (exp) it's no big deal; it's nothing to fret about; it's not like it's the end of the world [Add to Longdo]
世界の果て[せかいのはて, sekainohate] (exp) end of the world [Add to Longdo]
末つ方[すえつかた, suetsukata] (n) end of a period; end of the world [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 end of the world
   n 1: (New Testament) day at the end of time following Armageddon
      when God will decree the fates of all individual humans
      according to the good and evil of their earthly lives [syn:
      {Judgment Day}, {Judgement Day}, {Day of Judgment}, {Day of
      Judgement}, {Doomsday}, {Last Judgment}, {Last Judgement},
      {Last Day}, {eschaton}, {day of reckoning}, {doomsday},
      {crack of doom}, {end of the world}]
   2: an unpleasant or disastrous destiny; "everyone was aware of
     the approaching doom but was helpless to avoid it"; "that's
     unfortunate but it isn't the end of the world" [syn: {doom},
     {doomsday}, {day of reckoning}, {end of the world}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top