ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effulgent

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effulgent-, *effulgent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effulgent[ADJ] ที่สว่างไสว, See also: โชติช่วง, Syn. luminous, radiant, refulgent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effulgent(อิฟัล'เจินทฺ) adj. โชติช่วง,เปล่งปลั่ง,ส่งรังสี, See also: effulgence n. ดูeffulgent

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir Romulus rode with his two companions, northwards, drawing ever closer... to an effulgent sea.เซอร์ โรมูลัส เดินทางไปกับผู้ร่วมทาง 2 คน มุ่งไปทางเหนือ เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ ยังมหาสมุทร Atonement (2007)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effulgent    (j) ˈɪfˈʌlʤənt (i1 f uh1 l jh @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effulgent
   adj 1: radiating or as if radiating light; "the beaming sun";
       "the effulgent daffodils"; "a radiant sunrise"; "a
       refulgent sunset" [syn: {beaming}, {beamy}, {effulgent},
       {radiant}, {refulgent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top