ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissatisfaction

D IH2 S AE0 T IH0 S F AE1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissatisfaction-, *dissatisfaction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ, See also: ความขุ่นเคือง, Syn. grievance, gripe, grumble, Ant. compliment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ,ความไม่อิ่ม, Syn. discontent

English-Thai: Nontri Dictionary
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissatisfactionความไม่พอใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissatisfactionAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
dissatisfactionHe pouted with dissatisfaction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขัดเคือง(n) anger, See also: dissatisfaction, discontentment, displeasure, indignation, Syn. ความโกรธเคือง, ความขุ่นเคือง, ความแค้นเคือง, Example: การล้ำพรมแดนทำให้ทั้งสองประเทศเกิดความขัดเคืองถึงกับทำสงครามกัน, Thai Definition: ความโกรธเพราะถูกขัดใจ
ความไม่พอใจ(n) dissatisfaction, See also: displeasure, discontent, Ant. ความพอใจ, Example: การสร้างเขื่อนของรัฐบาลสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่พึงพอใจ[khwām mai pheungphøjai] (n) EN: dissatisfaction  FR: mécontentement [m]
ความไม่พอใจ[khwām mai phøjai] (n) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration  FR: mécontement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSATISFACTION D IH2 S AE0 T IH0 S F AE1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissatisfaction (n) dˌɪssˌætɪsfˈækʃən (d i2 s s a2 t i s f a1 k sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱっとしない;パッとしない[pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P) [Add to Longdo]
不平[ふへい, fuhei] (adj-na,n) complaint; discontent; dissatisfaction; (P) [Add to Longdo]
役不足[やくぶそく, yakubusoku] (adj-na,n) dissatisfaction with the work (role) given to one; feeling oneself above the given work (role) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissatisfaction
   n 1: the feeling of being displeased and discontent; "he was
      never slow to express his dissatisfaction with the service
      he received" [ant: {satisfaction}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top