ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dazzled

D AE1 Z AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dazzled-, *dazzled*, dazzl, dazzle
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dazzledHe was dazzled by the bright light.
dazzledI was dazzled by the headlights of an approaching car.
dazzledMy eyes are dazzled by the sun.
dazzledShe was dazzled by the gorgeous room.
dazzledThe glaring headlights dazzled us for a moment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาน[lān] (v) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct
ตาลาย[tālāi] (v) EN: be dizzy ; be dazzled ; feel dizzy

CMU English Pronouncing Dictionary
DAZZLED D AE1 Z AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dazzled (v) dˈæzld (d a1 z l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] dazzled; dizzy, #781,749 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらつく[chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled [Add to Longdo]
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dazzled
   adj 1: having vision overcome temporarily by or as if by intense
       light; "she shut her dazzled eyes against the sun's
       brilliance"
   2: stupefied or dizzied by something overpowering; "I fall back
     dazzled at beholding myself all rosy red, / At having, I
     myself, caused the sun to rise."- `Chanticler' by Rostand

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top