ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crock

K R AA1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crock-, *crock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crock(n) เครื่องปั้นดินเผา, Syn. earthenware jar
crock(n) เรื่องไร้สาระ, Syn. nonsense
crock(n) เศษแตกของเครื่องปั้นดินเผา
crock(n) ของชำรุด, See also: คนหรือสิ่งของที่ใช้การไม่ได้อีก
crock(vt) ทำให้ใช้การไม่ได้, See also: ทำให้เสีย, ทำให้อ่อนแรง
crock(n) เขม่า, Syn. carbon black, lampback, smut
crocked(adj) เมา (คำสแลง), Syn. drunk, intoxicated
crock up(phrv) ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ, Syn. crack up
crockery(n) เครื่องเคลือบดินเผา, Syn. dishware
crock of shit(sl) ของที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crock(ครอค) n. หม้อ,กระปุก,หม้อเหล็ก,หม้อหุงข้าวที่เป็นเหล็ก, Syn. earthen pot, jar
crocked(ครอคทฺ) adj. เมา, Syn. drunk
crockery(ครอค'เคอรี) n. เขม่า,เครื่องปั้นดินเผา,หม้อ, Syn. crocks, earthenware
crocket(ครอค'คิท) n. สิ่งประดับเป็นรูปใบม้วน

English-Thai: Nontri Dictionary
crock(n) หม้อ,กระปุก
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้วยชาม(n) crockery, See also: pottery, Example: ท่าน้ำเป็นสถานที่ที่อุบาสิกาใช้เป็นที่ล้างถ้วยชามยามวัดมีงาน, Count Unit: ใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[chut] (n) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]  FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
เครื่องปั้นดินเผา[khreūangpandinphao] (n) EN: pottery ; earthenware ; crockery  FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
ถ้วยชาม[thuay-chām] (n, exp) EN: crockery ; pottery ; dishes  FR: vaisselle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CROCK K R AA1 K
CROCKER K R AA1 K ER0
CROCKERY K R AA1 K ER0 IY0
CROCKETT K R AA1 K IH0 T
CROCKER'S K R AA1 K ER0 Z
CROCKFORD K R AA1 K F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crock (v) krˈɒk (k r o1 k)
crocks (v) krˈɒks (k r o1 k s)
crocked (v) krˈɒkt (k r o1 k t)
crockery (n) krˈɒkəriː (k r o1 k @ r ii)
crocking (v) krˈɒkɪŋ (k r o1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klepper {m} | Klepper {pl}crock | crocks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
瀬戸物[せともの(P);セトモノ, setomono (P); setomono] (n) earthenware; crockery; china; (P) [Add to Longdo]
陶器商[とうきしょう, toukishou] (n) crockery dealer; china shop [Add to Longdo]
壺焼き;壺焼[つぼやき, tsuboyaki] (n) shellfish cooked in its own shell; sweet potatoes cooked in a crock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crock
   n 1: a black colloidal substance consisting wholly or
      principally of amorphous carbon and used to make pigments
      and ink [syn: {carbon black}, {lampblack}, {soot}, {smut},
      {crock}]
   2: nonsense; foolish talk; "that's a crock"
   3: an earthen jar (made of baked clay) [syn: {crock},
     {earthenware jar}]
   v 1: release color when rubbed, of badly dyed fabric
   2: soil with or as with crock

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top