ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conjure up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conjure up-, *conjure up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conjure up(phrv) ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง (ราวกับใช้เวทมนตร์)
conjure up(phrv) ทำให้เกิด(บางสิ่ง) ในใจ, See also: ก่อให้เกิด, ผุดขึ้นในใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do we conjure up when we consider our cultural heritage?อะไรที่เราถูกปลุกขึ้นมาเมื่อเราได้สัมผัสถึงมรดกทางธรรมชาติ? Dasepo Naughty Girls (2006)
They immediately conjure up an image Of some undead monstrosity running around at nightพวกเขาจะคิดทันทีว่าเป็นพวกผีดิบที่โหดร้าย No Such Thing as Vampires (2007)
Conjure up the treat pies used to be!เตรียมขึ้นมาอย่างที่พายของว่างควรจะเป็น! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Yeah, feel free to conjure up the name and number of that guy from last night.-ฉันไม่ยักเห็นเขา -เธอเห็นสิ แล้วทำไมเธอไม่เข้าไปคุยกับเขา The Night of the Comet (2009)
Perhaps it's easier for you to conjure up a monsterมันอาจกว่าสำหรับคุณ ที่เห็นสัตว์ประหลาด Sam, Interrupted (2010)
Maybe you can conjure up an address.บางทีคุณอาจจะสามารถร่ายคาถา เสกที่อยู่ขึ้นมา Original Sin (2013)
How do I know Pan didn't conjure up a vision of you?ข้าจะรู้ได้ไงว่านีไม่ใช่ ภาพที่แพนสร้างขึ้น Lost Girl (2013)
Murray's going to conjure up the biggest sandstorm you've ever seen.เมอเร่ย์เรียกพายุทราย ใหญ่ยักษ์มาได้ มหึมาที่สุด Hotel Transylvania 2 (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conjure up
   v 1: summon into action or bring into existence, often as if by
      magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured
      wild birds in the air"; "call down the spirits from the
      mountain" [syn: {raise}, {conjure}, {conjure up}, {invoke},
      {evoke}, {stir}, {call down}, {arouse}, {bring up}, {put
      forward}, {call forth}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top