ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bobby

B AA1 B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bobby-, *bobby*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bobby(n) เจ้าหน้าที่ตำรวจ
bobby(sl) ตำรวจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobbyn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
bobby pinn. กิ๊บ,เข็มปักผม
bobbysocksn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
BOBBY bobby pin(n) กิ๊บ,ปิ่นปักผม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Up the ladder with another platter, it's Bobby Day with Rockin' Robin.ไต่อันดับไปกับช้าร์ทอื่นๆ นี่คือวันบ็อบบี้เดย์ กับร็อกกิ้ง โรบิน Stand by Me (1986)
What's the matter with you? Bobby is dead.- บ๊อบบี้ตายแล้ว *batteries not included (1987)
One night, Bobby Vinton sent us champagne. There was nothing like it.คืนหนึ่ง, บอบบี้ วินตั้น ส่งแชมเปญมาให้เรา ไม่มีอะไรเทียบได้ Goodfellas (1990)
Get back, Bobby De Niro.กลับมาซะ บ็อบบี้ เดอ นีโร Mannequin: On the Move (1991)
How long would Bobby last south of the border?..คิดว่ายังไงครับ? .. The Lawnmower Man (1992)
The way you expressed your opinion to Bobby Ridgeway?เหมือนที่เธอออกความคิดเห็นกับ เป้าของ บ๊อบบี้ ริดจ์เวย์หรอ 10 Things I Hate About You (1999)
Hearsay. Bobby Ridgeway's balls?เรื่องคนกุขึ้นมากัน เป้าของบ๊อบบี้ ริดจ์เวย์ล่ะ? 10 Things I Hate About You (1999)
- Bobby Jones... - Bobby Jones ?บ๊อบบี้ โจนส์... The Legend of Bagger Vance (2000)
Bobby Jones and Walter Hagen are comin' to Krewe Island ?โจนส์กับเฮเก้นจะเล่นการกุศล The Legend of Bagger Vance (2000)
You really think Bobby Jones and Walter Hagen are gonna come to Krewe Island... just 'cause Adele Invergordon wants 'em to ?คิดหรือว่าโจนส์กับเฮเก้น... ...จะมาเกาะครูว์ เพียงเพราะว่า อเดลกระดิกนิ้วเรียก The Legend of Bagger Vance (2000)
- Bobby Jones is from Atlanta.- โจนส์ก็ลูกแอตแลนต้านะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Except for, perhaps, Bobby Jones, who will be playing in our Krewe Island tournament.เว้นแต่บ๊อบบี้ โจนส์ ผู้จะมาแข่งที่เกาะครูว์ The Legend of Bagger Vance (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bobbyBobby may watch TV until 7:00.
bobbyBobby must go to bed by 7:30.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOBBY B AA1 B IY0
BOBBY'S B AA1 B IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bobby (n) bˈɒbiː (b o1 b ii)
bobby (n) bˈɒbiː (b o1 b ii)
bobby-sox (n) bˈɒbɪ-sɒks (b o1 b i - s o k s)
bobby-socks (n) bˈɒbɪ-sɒks (b o1 b i - s o k s)
bobby-soxer (n) bˈɒbɪ-sɒksər (b o1 b i - s o k s @ r)
bobby-soxers (n) bˈɒbɪ-sɒksəz (b o1 b i - s o k s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreckschusspistole {f}bobby pistol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘアピン[heapin] (n) hair pin; hairclip; hairgrip; bobby pin [Add to Longdo]
[きゃん, kyan] (adj-na,n) tomboy; bobby soxer; flapper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bobby
      n 1: an informal term for a British policeman

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top