ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bebe

B IY1 B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bebe-, *bebe*
Possible hiragana form: べべ
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ก[dek] (n) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl  FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กอ่อน[dek-øn] (n) EN: new-born baby ; baby ; infant  FR: bébé [m] ; nourisson [m]
เด็กทารก[dek thārok] (n) EN: infant  FR: bébé [m] ; nourrisson [m] ; enfant en bas âge [m]
ด้วงมะพร้าว[duang maphrāo] (n) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle  FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ให้ผลดี[hai phon dī] (v, exp) EN: be fruitful ; be bebeficial
ขี้แย[khīyaē] (adj) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby  FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
เครื่องมือกระจุกกระจิก[khreūangmeū krajuk-krajik] (n, exp) EN: gadget  FR: gadget [m] ; bebelle = bébelle [f] (Québ.)
ลูกแมวน้ำ[lūk maēonām] (n, exp) FR: bébé phoque [m] ; blanchon [m] (Québ.)
ลูกอ่อน[lūk øn] (n) EN: baby ; infant  FR: bébé [m] ; nouveau-né [m] ; nourisson [m]
อ้อน[øn] (v) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber  FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé

CMU English Pronouncing Dictionary
BEBE B IY1 B IY0
BEBEE B EH1 B IY0
BEBER B IY1 B ER0
BEBE'S B IY1 B IY0 Z
BEBEAR B AH0 B IH1 R
BEBEAU B IH0 B OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bebear (n) bˈiːbɛəʳr (b ii1 b e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beben | bebend | bebt | bebteto quake; to tremor | quaking | quakes | quaked [Add to Longdo]
bebend; furchtsam; zitternd; zittrig {adj}tremulous [Add to Longdo]
bebendquaky [Add to Longdo]
bebend {adv}quiveringly [Add to Longdo]
bebend {adv}tremulously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベベルギヤ[beberugiya] (n) bevel gear [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top