ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bank note

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bank note-, *bank note*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank note(n) ธนบัตร, Syn. bank bill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank noteธนบัตร,ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bank noteธนบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bank noteธนบัตร [การบัญชี]
Bank notes : Paper moneyธนบัตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bank note was used from Ji Hyun's land to get the loan.ตั๋วสัญญาธนาคาร แล้วก็เงิน จีฮยอนขัดขวางการกรู้เงินของเรา (0)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบงก์(n) bank note, See also: note, Syn. ธนบัตร, Example: พนักงานบริษัทไฟแนนซ์หลายหมื่นคนต้องกลายเป็นแม่ค้าจำเป็น แทนการนั่งนับแบงก์ในออฟฟิศ, Count Unit: ฉบับ, ใบ, Thai Definition: บัตรที่ออกใช้เป็นเงินตรา ซึ่งใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยไม่จำกัดจำนวน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์[baeng] (n) EN: banknote ; bank note  FR: billet de banque [m]
เงินทอน[ngoenthøn] (n) EN: change ; coin ; bank note  FR: monnaie [f] ; change [m]
ธนบัตร[thanabat] (n) EN: bank note ; banknote ; bill (Am.) ; note  FR: billet de banque [m] [nm]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] bank note; ticket; a vote, #1,063 [Add to Longdo]
纸币[zhǐ bì, ㄓˇ ㄅㄧˋ, / ] bank notes; paper currency, #22,004 [Add to Longdo]
角票[jiǎo piào, ㄐㄧㄠˇ ㄆㄧㄠˋ, ] bank note in Jiao units (Mao, one-tenth of yuan), #153,298 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
銀行券[ぎんこうけん, ginkouken] (n) bank note [Add to Longdo]
紙幣の濫発[しへいのらんぱつ, shiheinoranpatsu] (n) excessive (reckless) issue of bank notes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bank note
   n 1: a piece of paper money (especially one issued by a central
      bank); "he peeled off five one-thousand-zloty notes" [syn:
      {bill}, {note}, {government note}, {bank bill}, {banker's
      bill}, {bank note}, {banknote}, {Federal Reserve note},
      {greenback}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top