ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aversions

AH0 V ER1 ZH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aversions-, *aversions*, aversion
CMU English Pronouncing Dictionary
AVERSIONS AH0 V ER1 ZH AH0 N Z
AVERSION AH0 V ER1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aversions (n) ˈəvˈɜːʳʃənz (@1 v @@1 sh @ n z)
aversion (n) ˈəvˈɜːʳʃən (@1 v @@1 sh @ n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aversion(n) การเกลียดชัง, See also: การรังเกียจ, Syn. dislike, antipathy, repugnance, Ant. attraction, affinity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supraduction; superversion; supravergence; supraversion; sursumduction; sursumvergence; sursumversion(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraversion; superversion; supraduction; supravergence; sursumduction; sursumvergence; sursumversion(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sursumduction; superversion; supraduction; supravergence; supraversion; sursumvergence; sursumversion(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sursumvergence; superversion; supraduction; supravergence; supraversion; sursumduction; sursumversion(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sursumversion; superversion; supraduction; supravergence; supraversion; sursumduction; sursumvergence(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superversion; supraduction; supravergence; supraversion; sursumduction; sursumvergence; sursumversion(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supravergence; superversion; supraduction; supraversion; sursumduction; sursumvergence; sursumversion(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aversionการยับยั้งเชื้ออื่น [จุลินทรีย์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
introversion; intraversionการปลิ้นเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intraversion; introversionการปลิ้นเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aversion Therapyอะเวอร์ชั่นเทอราปี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aversionShe felt an aversion to him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (n) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility  FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
ความไม่ชอบ[khwām mai chøp] (n) EN: dislike  FR: aversion [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abneigung {f}; Aversion {f}; Gräuel {m}; Greuel {m} [alt] | Abneigungen {pl}aversion | aversions [Add to Longdo]
Ekel {m}; Abscheu {f} (vor) | Abscheu vor etw. habenaversion; loathing (of; for) | to have a loathing of sth. [Add to Longdo]
Extraversion {f}; Extravertiertheit {n}; nach außen gerichtetes Interesseextroversion [Add to Longdo]
arbeitsscheuworkshy; aversion to work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リスク回避[りすくかいひ, risukukaihi] (n) risk aversion; risk reduction [Add to Longdo]
畏怖嫌厭[いふけんえん, ifuken'en] (n,vs) feelings of dread and aversion [Add to Longdo]
嫌忌[けんき;けんぎ, kenki ; kengi] (n,vs) dislike; aversion [Add to Longdo]
食わず嫌い;食わずぎらい[くわずぎらい, kuwazugirai] (exp) disliking a certain food without having tried it; disliking something without having tried it; prejudiced against; aversion without even trying [Add to Longdo]
美的嫌悪[びてきけんお, bitekiken'o] (n) aesthetic aversion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top