ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aversion

AH0 V ER1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aversion-, *aversion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aversion(n) การเกลียดชัง, See also: การรังเกียจ, Syn. dislike, antipathy, repugnance, Ant. attraction, affinity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aversionการยับยั้งเชื้ออื่น [จุลินทรีย์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aversion Therapyอะเวอร์ชั่นเทอราปี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is with straight guys and their aversion to sucking dick?มีผู้ชายแท้ๆคนใหนอยากโม๊คผู้ชายด้วยกันบ้าง Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Oh, I have a very strong aversion to needles.แต่ผมเกลียดเข็มสุด ๆ เลย Chuck Versus the Helicopter (2007)
Your profile reveals a pathological aversion to conformity, education, career, even voting.ประวัติคุณ บ่งบอกถึงลักษณะ ของการเป็นผู้ต่อต้านคำสั่ง การศึกษา อาชีพ หรือแม้แต่การโหวตเลือกตั้ง Eagle Eye (2008)
So he can probably hide his aversion to womenเขาน่าจะซ่อนความเกียจชังผู้หญิงได้ Paradise (2008)
Aversion to violence.เกลียดชังความรุนแรง Voyage of Temptation (2010)
You're dating a leggy Valkyrie who has an aversion to clothing.กับแม่เสือสาวขาสวยที่ไม่ชอบใส่เสื้อผ้านอน Chuck Versus the Role Models (2010)
If it was literal, I share your aversion to soiled hosiery. I'm here because my mother and I have agreed that I will date at least once a year.ถ้ามันเป็นจริง ฉันเข้าใจที่คุณรังเกียจถุงเท้าโสโครกดี แต่ฉันมาที่นี่่ เพราะแม่กับฉันตกลง The Lunar Excitation (2010)
That, combined with an aversion to killing and her fears about becoming a bad person, lead me to the conclusion that Alex may not be suited for agent status.เอามารวมกับสัญชาตญาณนักฆ่า และการที่เธอกลัวจะกลายมาเป็นคนไม่ดี นำให้ฉันเห็นผลสรุปเดียวคือ Echoes (2011)
Look... as your friend I support your strange aversion to fun.ฟังนะ ในฐานะเพื่อน ฉันสนับสนุนที่พวกนาย\ ไม่คิดลองแค่เพื่อความสนุกสนาน The First Time (2011)
He was brought up here, but he's got some strange aversion to coming back.เขาเติบโตที่นี่ แต่เขามี ความรู้สึกแปลกๆที่ต้องกลับมาที่นี่ Demons (2011)
But you must explain to me your aversion to guns sometime.แต่แกคงต้องหาเวลามาอธิบาย ให้ฉันฟัง ว่าทำไมถึงไม่ชอบใช้ปืน Argentina (2012)
The standard drug for this kind of cutting-edge aversion therapy.ยามาตรฐาน สำหรับการบำบัดด้วยสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์ในประเภทนี้ I Am Anne Frank: Part 1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aversionShe felt an aversion to him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (n) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility  FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
ความไม่ชอบ[khwām mai chøp] (n) EN: dislike  FR: aversion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AVERSION AH0 V ER1 ZH AH0 N
AVERSIONS AH0 V ER1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aversion (n) ˈəvˈɜːʳʃən (@1 v @@1 sh @ n)
aversions (n) ˈəvˈɜːʳʃənz (@1 v @@1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abneigung {f}; Aversion {f}; Gräuel {m}; Greuel {m} [alt] | Abneigungen {pl}aversion | aversions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リスク回避[りすくかいひ, risukukaihi] (n) risk aversion; risk reduction [Add to Longdo]
畏怖嫌厭[いふけんえん, ifuken'en] (n,vs) feelings of dread and aversion [Add to Longdo]
嫌忌[けんき;けんぎ, kenki ; kengi] (n,vs) dislike; aversion [Add to Longdo]
食わず嫌い;食わずぎらい[くわずぎらい, kuwazugirai] (exp) disliking a certain food without having tried it; disliking something without having tried it; prejudiced against; aversion without even trying [Add to Longdo]
美的嫌悪[びてきけんお, bitekiken'o] (n) aesthetic aversion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aversion
   n 1: a feeling of intense dislike [syn: {antipathy}, {aversion},
      {distaste}]
   2: the act of turning yourself (or your gaze) away; "averting
     her gaze meant that she was angry" [syn: {aversion},
     {averting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top