ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-spry-

S P R AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spry, *spry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spry(adj) กระฉับกระเฉง, See also: คล่องแคล่ว, ว่องไว, Syn. active, nimble, agile, energetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spry(สไพร) adj. มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: spryly adv., Syn. active, nimble

English-Thai: Nontri Dictionary
spry(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราดเปรียว(adv) nimbly, See also: spryly, actively, lively, swiftly, quickly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, แคล่วคล่องว่องไว, Ant. เชื่องช้า, Example: แมวกระโดดข้ามกิ่งไม้อย่างปราดเปรียว

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRY S P R AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spry (j) sprˈaɪ (s p r ai1)
spryer (j) sprˈaɪər (s p r ai1 @ r)
spryest (j) sprˈaɪɪst (s p r ai1 i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rege; munter; lebhaft {adj} | reger; munterer; lebhafter | am regsten; am muntersten; am lebhaftestenspry | sprier | spriest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spry
   adj 1: moving quickly and lightly; "sleek and agile as a
       gymnast"; "as nimble as a deer"; "nimble fingers"; "quick
       of foot"; "the old dog was so spry it was halfway up the
       stairs before we could stop it" [syn: {agile}, {nimble},
       {quick}, {spry}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top