ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-lungs-

L AH1 NG Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lungs, *lungs*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lungsปอด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lungsEverybody sang at the top of their lungs.
lungsIncidentally, that the gills of fish are bright red is because there are many 'capillary vessels' collected there, the same as for lungs.
lungsLeaves are to plants what lungs are to animals.
lungsOxygen is taken into our lungs when we breathe.
lungsParks are to the city what lungs are to the animal.
lungsSmog is the enemy of healthy lungs.
lungsSmoking does damage your lungs.
lungsSmoking has affected his lungs.
lungsThe brain was not like the liver or the lungs.

CMU English Pronouncing Dictionary
LUNGS L AH1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lungs (n) lˈʌŋz (l uh1 ng z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklungsland(n) |das, pl. Entwicklungsländer| ประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น „Deutschland ist im Hinblick auf die psychotraumatologische Forschung und Versorgung ein Entwicklungsland“, sagen die Experten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lunge {f} [anat.] | Lungen {pl} | eiserne Lunge {f}lungs | lungs | iron lung [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸を患う[むねをわずらう, munewowazurau] (exp,v5u) to suffer from pulmonary tuberculosis; to have trouble in one's lungs [Add to Longdo]
五臓[ごぞう, gozou] (n) the five viscera (liver, lungs, heart, kidney and spleen) [Add to Longdo]
心肺[しんぱい;しんはい, shinpai ; shinhai] (n) (1) heart and lungs; (adj-no) (2) cardiopulmonary; (n) (3) (abbr) (See 人工心肺) heart and lung machine [Add to Longdo]
肺肝[はいかん, haikan] (n) lungs and livers; depths of one's heart; innermost heart [Add to Longdo]
肺浸潤[はいしんじゅん, haishinjun] (n) pulmonary infiltration; infiltration of the lungs [Add to Longdo]
肺臓[はいぞう, haizou] (n) lungs [Add to Longdo]
肺腑[はいふ, haifu] (n) lungs; bottom of one's heart; vital point [Add to Longdo]
鞴韜[ふくとう;たたら, fukutou ; tatara] (n) (1) {Buddh} (See 踏鞴) (pair of) bellows; (2) lungs (of the body) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top